Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Współpraca Krośnieńskich Wodociągów z Uniwersytetem Zielonogórskim stała się faktem

W dniu 19 stycznia 2016 roku została podpisana Umowa o Współpracy pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo ? Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim a Uniwersytetem Zielonogórskim ? Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, osadowej i odpadowej.

Celem współpracy jest połączenie doświadczenia, wiedzy i praktyki na wspólnej płaszczyźnie. Uniwersytet Zielonogórski przez akredytowane laboratorium będzie prowadziło badania ścieków surowych, oczyszczonych oraz osadu ściekowego dla Krośnieńskiego…

Czytaj więcej...

EKOLAUR DLA KPWK!

Uznanie dla naszych dotychczasowych działań mających
na celu poprawę stanu środowiska oraz komfortu życia mieszkańców naszej Gminy!


W dniu 23 listopada 2015 r. otrzymaliśmy prestiżową nagrodę EKOLAUR przyznaną przez Kapitułę Konkursu ?Ekolaury Polskiej Izby Ekologii? w kategorii Gospodarka wodno-ściekowa, za przedsięwzięcie pn  ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie-etap I?, które swoim zakresem objęło 20 zadań wodno-kanalizacyjnych. Cały projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Konkurs powstał  w celu promocji najważniejszych działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska w Polsce. Jest to konkurs o zasięgu ogólnokrajowym, nad którym patronat obejmuje corocznie Minister Środowiska. "Ekolaury PIE" są swego rodzaju podsumowaniem rzetelności firm, ich rzeczywistych proekologicznych dokonań.
Otrzymana nagroda jest dowodem na przedsiębiorczość i zaradność
Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego
oraz Gminy Krosno Odrzańskie.…

Czytaj więcej...

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE!

Na zakończenie realizacji największego w historii Gminy Krosno Odrzańskie projektu wodno-kanalizacyjnego pn.: ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie-etap I?  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 w dniu 09 października 2015 roku odbyła się Konferencja pn:

?Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w gminie Krosno Odrzańskie
-realizacja potrzeb mieszkańców z portfela środków UE?.
Do grona osób zaproszonych na Konferencję należeli: Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich miejscowości objętych inwestycjami KPWK, Radni Rady Miasta w Krośnie Odrzańskim, przedstawiciele instytucji państwowych związanych z realizacją projektu, przedstawiciele firm Wykonawców Kontraktów wchodzących w zakres projektu.

W trakcie Konferencji mieliśmy…

Czytaj więcej...

WYCHODZĄC NAPRZECIW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ?

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne sp. o.o.realizując zadania inwestycyjne w ramach projektu pn.: ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie-etapI? dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 prowadzi działania informacyjne oraz promocyjne, których celem jest propagowanie wśród społeczeństwa idei świadomości o dbałość i ochronę środowiska naturalnego. W trakcie festynów, odbywających się przede wszystkim na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie, Spółka prezentuje stoisko firmowe, gdzie nasi…

Czytaj więcej...

Podpisanie aneksu zwiększającego zakres projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I?

29 września 2014 r. Prezes Zarządu KPWK Sp. z o.o. Aleksander Kozłowski podpisał aneks nr 3 do umowy o dofinasowanie z dnia 8 marca 2012 r. Podpisanie aneksu miało miejsce w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

Aneks ten zwiększa zakres projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I? aż o sześć inwestycji, w skład których wchodzą:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim?

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków…

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z konferencji - "Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Krosno Odrzańskie z perspektywy rzeki Odry"

Krosno Odrzańskie 16 września 2014 r.

Dnia 16 września 2014 roku, odbyła się konferencja poświęcona gospodarce wodno-ściekowej w gminie Krosno Odrzańskie. Konferencję zorganizowało Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o. Spotkanie miało miejsce na statku Zefir oraz na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim.

Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego Sp. z o.o. Aleksander Kozłowski, który w kilku słowach przywitał zebranych gości.

Konferencję rozpoczął Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula prezentacją ?Fundusze Europejskie, czyli jak skutecznie pozyskuje je Gmina Krosno Odrzańskie?, w której naświetlił skuteczność gminy w pozyskiwaniu dotacji na jej rozwój. Kolejne wystąpienie pt.…

Czytaj więcej...

10 lat w Unii Europejskiej - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Zapraszamy do wspólnego świętowania  10 rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej.

Tak, to już 10 lat razem !!!


Z tej okazji zapraszamy Państwa na "Dni Otwarte Funduszy Europejskich", które odbędą się dnia 3 maja 2014 roku w godzinach 16-20 ,w Krośnie Odrzańskim na porcie rzecznym, Bulwar Jana Pawła II.

Będzie okazja dla Państwa aby lepiej poznać nasz projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie - etap I" oraz okazja dla Nas, aby móc jeszcze dokładniej przedstawić Państwu wszystkie zagadnienia związane z ww. projektem.

 

 

 

 

Również zapraszamy na strone internetową www.10latwUE.pl

 

Czytaj więcej...

Targi WOD ? KAN Bydgoszcz 2014

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo ? Kanalizacyjne Sp. z o.o. na targach WOD ? KAN Bydgoszcz 2014.


W dniach 20 ? 22.05.2014 odbyły się Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Targi cieszą się od lat niesłabnącym powodzeniem. A z roku na rok bierze w nich udział coraz większa liczba wystawców. W tym roku na targach można było zapoznać się z ofertą 365 wystawców zarówno z Polski jak i z zagranicy.

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo ? Kanalizacyjne Sp. z o.o. brało w tych targach udział po raz pierwszy. Zaprezentowany został nowy pojazd asenizacyjny typu WUKO służący do obsługi sieci kanalizacyjnej budowanej w ramach projektu ??Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I??. Możliwości techniczne pojazdu można było obejrzeć na wspólnym stoisku KPWK i producenta firmy POLCAB z Rybnika.

 

 

Czytaj więcej...

Kolejne nowe auto jest już na stanie Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo ? Kanalizacyjnego, a to wszystko dzięki Unii Europejskiej !

Kolejne nowe auto jest już na stanie Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo ? Kanalizacyjnego, a to wszystko dzięki Unii Europejskiej !

W poniedziałek 31 marca br. do firmy przyjechało nowe auto asenizacyjno ? specjalistyczne typu WUKO. 

Zakup specjalistycznego pojazdu typu WUKO jest ściśle związany zarówno z podstawowym zakresem projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I? dla zadania ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień i m. Morsko? oraz ?Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Osiecznica, Gostchorze, Radnica,Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel" jak…

Czytaj więcej...

10 lat w Unii Europejskiej. Piknik Europejski.

 Dzień 3 maja zaliczamy do bardzo udanych, nie tylko dlatego że pogoda nam dopisała, ale również mieliśmy w tym dniu ?Dzień Otwarty Funduszy Europejskich? , który odbył się na Bulwarze Jana Pawła II ( przy porcie rzecznym ). Stoisko Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa cieszyło się ogromnym zainteresowanie ze strony mieszkańców oraz ze strony dzieci, które miały możliwość m.in. :

- spróbowania swoich sił w przeprowadzeniu inspekcji TV sieci kanalizacyjnej poprzez samodzielne sterowanie robotem

- wejścia do środka pojazdu asenizacyjno-specjalistycznego typu WUKO oraz do samochodu pogotowia wodociągowo ? kanalizacyjnego

W trakcie trwania Pikniku Europejskiego odbył się Konkurs Rodzinny, którego tematem przewodnim było ?…

Czytaj więcej...