Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE!

Na zakończenie realizacji największego w historii Gminy Krosno Odrzańskie projektu wodno-kanalizacyjnego pn.: ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie-etap I?  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 w dniu 09 października 2015 roku odbyła się Konferencja pn:

?Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w gminie Krosno Odrzańskie
-realizacja potrzeb mieszkańców z portfela środków UE?.
Do grona osób zaproszonych na Konferencję należeli: Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich miejscowości objętych inwestycjami KPWK, Radni Rady Miasta w Krośnie Odrzańskim, przedstawiciele instytucji państwowych związanych z realizacją projektu, przedstawiciele firm Wykonawców Kontraktów wchodzących w zakres projektu.

W trakcie Konferencji mieliśmy przyjemność wysłuchać wystąpień prelegentów, których tematyka dotyczyła zrealizowanych przez spółkę przedsięwzięć inwestycyjnych

Marek Cebula, Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 ? Fundusze Europejskie, czyli jak pozyskuje je Gmina Krosno Odrzańskie w latach 2010-2015.

Aleksander Kozłowski, Prezes Zarządu KPWK sp. z o.o.
-  ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I?
 ? praktyczne efekty realizacji projektu w zakresie robót, dostaw i usług.Krzysztof Łukasik, Dyrektor Kontraktu, PIBU ?Szpakowski? Sulechów
?Inwestycje wodociągowe w Krośnie Odrzańskim. Zastosowane trendy i rozwiązania.Mariusz Bodzoń, Kierownik JRP w KPWK sp. z o.o.
- Efekt Ekologiczny w gospodarce wodno-ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie.
Aspekty praktyczne przyłączeń do sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.Mariusz Herbut, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 ? WFOŚiGW ? instytucja wspierająca przedsięwzięcia w dziedzinie ekologii.
Dofinansowanie udzielone  KPWK sp. z o.o.Andrzej Greinert, profesor UZ
 ? Technologiczne aspekty instalacji stabilizacji osadu na Oczyszczalni Ścieków w Krośnie OdrzańskimMałgorzata Ratajczak, Biuro Opracowań Środowiskowych ENVIPOSSE Zielona Góra
 ? Techniczne aspekty zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Krośnie Odrzańskim.Magdalena Farat, Koordynator Projektu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ? Perspektywa finansowa 2014 ? 2020 w kontekście inwestycji wodociągowo ? kanalizacyjnych.

 

    W ramach projektu zrealizowaliśmy łącznie 20 zadań inwestycyjnych co jest nie tylko przykładem na ogromne możliwości, jakie wiążą się z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej oraz dowodem na przedsiębiorczość i zaradność Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego oraz Gminy Krosno Odrzańskie, ale ma również znaczący wpływ na poprawę stanu środowiska oraz jakości życia mieszkańców naszej gminy.
    II etapem Konferencji było uroczyste otwarcie rozbudowanej i zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Krośnie Odrzańskim. W 2014 roku podpisaliśmy umowę z firmą Ekolobud S.A. z Suwałk na realizację zadania pn.: ?Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej? Zakres zadania obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji obiektów  takich jak:. budynku krat, piaskownik PISTA, piaskownik podłużny, zbiornik retencyjny ścieków, pompownia główna, instalacji napowietrzania wraz z dmuchawami i dyfuzorami, zagęszczacza osadów, instalacji przeróbki osadów, magazynu składowania osadu odwodnionego, skratek i zanieczyszczeń mineralnych, budynek zaplecza technicznego. Zrealizowanie całego zakresu zadania zapewni uzyskanie zgodności z obecnymi wymaganiami przepisów prawnych, związanych z rozwiązaniem problemów z zagospodarowaniem zwiększającej się ilości osadów ściekowych, w związku ze zwiększonym stopniem skanalizowania gminy Krosno Odrzańskie oraz ilości dopływających ścieków.

    Na wstępie,  symbolicznego przecięcia wstęgi, dokonał Pan Marek Cebula-Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Pan Aleksander Kozłowski-Prezes Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego sp. z o.o., Pani Magdalena Farat-Koordynator Projektu, Pan Jan Rydzanicz- Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim , Pan Patryk Michalak- Prezes Zarządu Ekolobud S.A.

 

 

Następnie wszyscy zaproszeni goście zwiedzili Oczyszczalnie Ścieków, gdzie mogli prześledzić procesy technologiczne zachodzące w trakcie oczyszczania ścieków.

 

Konferencję zakończył Prezes Zarządu Aleksander Kozłowski dziękując wszystkim za przybycie w tak ważnym dla Spółki dniu.