Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup energii elektrycznej

Krosno Odrzańskie, 23.11.2023 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            W związku z prowadzeniem przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup energii elektrycznej”, znak sprawy: S/2/2023, zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny złożonych ofert w wyżej wymienionym postępowaniu, jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki SWZ wybrano ofertę nw. Wykonawcy:

Energia Polska Sp. z o.o. , Aleja Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław

 

z ceną brutto zamówienia 990 597,72 PLN (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, 72/100),

- pełna treść zawiadomienia w załączniku do pobrania.

 

Czytaj więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Krosno Odrzańskie 22.11.2023 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej obowiązujących progów kwotowych – zamówienia sektorowego – art. 5 ust. 4 – Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w KPWK Sp. z o.o. oraz z zastosowaniem Kodeksu cywilnego pn: „Zakup energii elektrycznej”, znak sprawy: S/2/2023

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Informacja z otwarcia ofert_Zakup energii elektrycznej.pdf)Informacja z otwarcia ofert_Zakup energii elektrycznej 722 kB

Czytaj więcej...

Przetarg- Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00491917 z dnia 2023-11-14

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy - Zakup energii elektrycznej

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: "KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KOMUNALNE" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080317878
1.4.) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: ul. Wiejska 23
1.4.2.) Miejscowość: Krosno Odrzańskie
1.4.3.) Kod pocztowy: 66-600
1.4.4.) Województwo: lubuskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.4.7.) Numer telefonu: 68 3835533
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:…

Czytaj więcej...