Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej obowiązujących progów kwotowych - zamówienia sektorowego - art. 5 ust. 4 ? Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w KPWK Sp. z o.o. oraz z zastosowaniem Kodeksu cywilnego pn: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, znak sprawy: S/1/2022

Pełna treść do pobrania w załączniku.

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Informacja z otwarcia ofert_Kompleksowa dostawa energii elektrycznej.pdf)Informacja z otwarcia ofert_Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 498 kB

Czytaj więcej...

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na 2023

                                             Krosno Odrzańskie, 20.12.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

  1. Instytucja Zamawiająca:

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 383 55 33, fax. 068 359 91 21

 

Adres internetowy: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

Link internetowy do warunków przetargu:  http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

1.1. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

2.Przedmiot Zamówienia.

 

Nazwa nadana zamówieniu:  „Dostawa energii elektrycznej”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwy i lokalizacje obiektów, prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy, rodzaje…

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Krosno Odrzańskie, 02.11.2021 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

             W związku z prowadzeniem przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: ?Kompleksowa dostawa energii elektrycznej?, znak sprawy: P/1/2021, zawiadamia:

                                                                      

  1. Informuję, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny złożonych ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pt.: ?Kompleksowa dostawa energii elektrycznej:, jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki SWZ wybrano ofertę nw. Wykonawcy:

ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

 

z ceną brutto zamówienia 1 210 288,96 PLN (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych, 96/100 PLN)

Pełne treść dostępna w załączniku.

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zawiadomienie o wyborze oferty_Kompleksowa dostawa energii elektrycznej.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty_Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 284 kB

Czytaj więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej obowiązujących progów kwotowych ? zamówienia sektorowego ? art. 5 ust. 4 ? Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w KPWK Sp. z o.o. oraz z zastosowaniem Kodeksu cywilnego pn: ?Kompleksowa dostawa energii elektrycznej?, znak sprawy: P/1/2021

Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu ...

Pełna treść do pobrania w załączniku.

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Informacja z otwarcia ofert_Kompleksowa dostawa energii elektrycznej.pdf)Informacja z otwarcia ofert_Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 401 kB

Czytaj więcej...

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

                                             Krosno Odrzańskie, 30.09.2021 r.

OGŁOSZENIE


1. Instytucja Zamawiająca:

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 383 55 33, fax. 068 359 91 21

Adres internetowy: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl
Link internetowy do warunków przetargu:  http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl
1.1. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
 
2.Przedmiot Zamówienia.

Nazwa nadana zamówieniu:  ?Kompleksowa dostawa energii elektrycznej?

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do 74 obiektów zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwy i lokalizacje obiektów, prognozowane zapotrzebowanie na energię…

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

                                             Krosno Odrzańskie, 24.09.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

1. Instytucja Zamawiająca:

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 383 55 33, fax. 068 359 91 21

 

 

Adres internetowy: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

Link internetowy do warunków przetargu:  http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

1.1. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

2.Przedmiot Zamówienia.

 

Nazwa nadana zamówieniu:  ?Kompleksowa dostawa energii elektrycznej?

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do 73 obiektów zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwy i lokalizacje…

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Krosno Odrzańskie, 15.10.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z prowadzeniem przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pt: ?Kompleksowa dostawa energii elektrycznej?, znak sprawy: P/2/2019, zawiadamia:

Informuję, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pt.: ?Kompleksowa dostawa energii elektrycznej:, jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki SOWPN wybrano ofertę Wykonawcy:

 

ENEA S.A, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

 

z ceną brutto zamówienia 1 395 698,97PLN (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy…

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krosno Odrzańskie, 26.02.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

             W związku z prowadzeniem przez KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: ?Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie?, znak sprawy: P/1/2019,  zawiadamia:

                                                                      

1. Informuję, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na ?Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie?, jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki SOWPN wybrano ofertę nw. Wykonawcy:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

 

z ceną…

Czytaj więcej...