Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

EKOLAUR DLA KPWK!

Uznanie dla naszych dotychczasowych działań mających
na celu poprawę stanu środowiska oraz komfortu życia mieszkańców naszej Gminy!


W dniu 23 listopada 2015 r. otrzymaliśmy prestiżową nagrodę EKOLAUR przyznaną przez Kapitułę Konkursu ?Ekolaury Polskiej Izby Ekologii? w kategorii Gospodarka wodno-ściekowa, za przedsięwzięcie pn  ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie-etap I?, które swoim zakresem objęło 20 zadań wodno-kanalizacyjnych. Cały projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Konkurs powstał  w celu promocji najważniejszych działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska w Polsce. Jest to konkurs o zasięgu ogólnokrajowym, nad którym patronat obejmuje corocznie Minister Środowiska. "Ekolaury PIE" są swego rodzaju podsumowaniem rzetelności firm, ich rzeczywistych proekologicznych dokonań.
Otrzymana nagroda jest dowodem na przedsiębiorczość i zaradność
Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego
oraz Gminy Krosno Odrzańskie.


Nagrodę odebrał Burmistrz Krosna Odrzańskie Marek Cebula wraz z Prezesem Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego sp. z o.o. Aleksandrem Kozłowskim