Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Przetargi

 

Kontrakt R1A - ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej, ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień i m. Morsko?

 

Kontrakt U1A ? ?Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej, ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień i m. Morsko?

 

Kontrakt U1B ? ?Pełnienie funkcji Inżyniera dla projektu ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I?

 

Kontrakt R1B+R2 - ?Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel?

 

 

Kontrakt D1 - ?Modernizację systemu sterowania i wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim?

 

 

Kontrakt R3 - ?Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW) obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi?

 

 

Kontrakt R4 - ?Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie?

 

 

Kontrakt U2 - ?Pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktu R3 i R4 w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I, nr POIS.01.01.00-00-248/10?

 

 

Kontrakt D2 ? ?Zakup pojazdu asenizacyjnego ? specjalistycznego do obsługi wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu ? Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I?

 

 

Kontrakt D3 ? ?Zakup pojazdu pogotowia wod ? kan typu ?mini-van? do obsługi sieci wodociągowej wybudowanej w ramach projektu?

 

 

Kontrakt R5 - ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim?

 

 

Kontrakt U3 - ?Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim?

 

 

Kontrakt R6 - ?Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w ?Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej?

 

 

Kontrakt R7 - ?Dostosowanie obiektów i systemu monitoringu Hydroforni Parkowa do potrzeb rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie?

 

 

Kontrakt U4 - ?Pełnienie funkcji inżyniera dla kontraktów R6 i R7 w ramach projektu uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie etap I?

 

 

Kontrakt D4 - Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim?