Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Sprawozdanie z konferencji - "Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Krosno Odrzańskie z perspektywy rzeki Odry"

Krosno Odrzańskie 16 września 2014 r.

Dnia 16 września 2014 roku, odbyła się konferencja poświęcona gospodarce wodno-ściekowej w gminie Krosno Odrzańskie. Konferencję zorganizowało Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o. Spotkanie miało miejsce na statku Zefir oraz na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim.

Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego Sp. z o.o. Aleksander Kozłowski, który w kilku słowach przywitał zebranych gości.

Konferencję rozpoczął Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula prezentacją ?Fundusze Europejskie, czyli jak skutecznie pozyskuje je Gmina Krosno Odrzańskie?, w której naświetlił skuteczność gminy w pozyskiwaniu dotacji na jej rozwój. Kolejne wystąpienie pt. ?Szesnaście z jednego, czyli 16 zadań wchodzących w skład projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I? należało do Prezesa KPWK Sp. z o.o. Aleksandra Kozłowskiego?. Omówił on sposób w jaki jeden projekt rozrósł się aż do szesnastu zadań kontraktowych.

Bardzo ciekawe tematy zaprezentowali również przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pani Beata Koszewska, Kierownik Wydziału Ochrony Wód - ?Perspektywa finansowa 2014 ? 2020 w kontekście inwestycji wodociągowo ? kanalizacyjnych? oraz Pani Magdalena Farat, Koordynator Projektu - ?Realizacja projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony  wód oczami Instytucji Wdrażającej na tle projektu KPWK Sp. z o.o.?

Uczestnicy konferencji mogli również wysłuchać bardzo interesującego wystąpienia Pana Michała Stosika, Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pt. ?WFOŚiGW ? instytucja wspierająca przedsięwzięcia w dziedzinie ekologii. Dofinansowanie udzielone KPWK Sp. z o.o.?

Głos zabierali również przedstawiciele wykonawców Krzysztof Łukasik Dyrektor Kontraktu, Przedsiębiorstwo Instalacyjno ? Budowlano- Usługowe Szpakowski w Sulechowie z prezentacją pt. ?Inwestycje wodociągowe w Krośnie Odrzańskim. Trendy i rozwiązania?; Małgorzata Ratajczak, Biuro Opracowań Środowiskowych ENVIPOSSE w Zielonej Górze ?Realizowana gospodarka ściekowa, osadowa i odpadowa na Oczyszczalni Ścieków w Krośnie Odrzańskim? oraz Piotr Glinka Doradca Techniczno - Handlowy Nowe Technologie Armatura i Pompownie EkoWodrol z Koszalina ?Innowacyjna armatura Szuster System?.

Bogactwo przygotowanych tematów pokazało jak szerokim i interesującym tematem jest gospodarka wodno-ściekowa w gminie Krosno Odrzańskie. Konferencję zakończyła dyskusja merytoryczna dotycząca poruszanych zagadnień.