Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

?Pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktu R3 i R4 w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I, nr POIS.01.01.00-00-248/10

?Pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktu R3 i R4 w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I, nr POIS.01.01.00-00-248/10

Dnia 6 grudnia 2013 roku została zawarta Umowa pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez Aleksandra Kozłowskiego ? Prezesa Zarządu, a firmą KOMPLET INWEST s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska ? Nieboj z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktu R3 czyli ?Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW) obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi? oraz dla kontraktu R4 czyli ?Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie?

Głównym celem zadania jest pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z odpowiednimi Warunkami Kontraktowymi żółty FIDIC, a w szczególności prowadzenie kompleksowo nadzoru, monitoringu i kontroli wykonywanych Kontraktów na Roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym.

Inżynier kontraktu sprawuje niezbędną kontrolę jakości wykonywanych robót oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Inżynier będzie sprawował nadzór nad:

- budową około 56 km sieci wodociągowej,

- budową dwóch zbiorników wody każdy o pojemności 150 m3,

- modernizacji dwóch stacji uzdatniania wody w m. Wężyska oraz Gostchorze,

- likwidacji trzech stacji uzdatniania wody w m. Retno, Czarnowo, Czetowice.

W wyniku realizacji tych zadań dostęp do sieci wodociągowej uzyskają już wszyscy mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie oraz nastąpi poprawa stabilności i jakości zaopatrzenia w wodę we wszystkich miejscowościach objętych zadaniami.

Nadzór Inżyniera jest w ramach projektu ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I?, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Priorytet I ?Gospodarka wodno ? ściekowa?, działanie 1.1. ?Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM?.