Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I

Polska wstępując w 2004 r. do Unii Europejskiej zobowiązała się do spełnienia  wielu wymagań  w  zakresie  ochrony  środowiska.  Jednym  z nich jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Polski. Wymagania w tym zakresie określa Traktat Akcesyjny.

Postanowienia  wymienione  w  w/w  Traktacie  w  zakresie  oczyszczania i odprowadzania ścieków określa dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych oraz ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) która  zobowiązała  Ministra  Środowiska  do  sporządzenia  Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
W   Traktacie   Akcesyjnym   przewidziano,   że   przepisy   prawne   Unii Europejskiej    w zakresie…

Czytaj więcej...