Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

O nas

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. zostało utworzone na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr XVII/110/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Akt założycielski Spółki został podpisany w dniu 9 października 2008 r. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Krosno Odrzańskie.

Spółka została powołana w celu wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Spółka rozpoczęła działalność w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków z dniem 01.07.2009r.
Spółka prowadzi również działalność dodatkową w zakresie usług o charakterze wodno-kanalizacyjnym

Wpis pod numerem 0000327214 Spółka uzyskała w dniu 02 kwietnia 2009 r. w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Siedziba Spółki znajduje się przy ul. Wiejskiej 23 w Krośnie Odrzańskim.

NIP 926 164 44 39
REGON 080317878