Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych

Znak sprawy: P/2/2022                                                            Krosno Odrzańskie, dnia 13.09.2022 r.

 

 

WYKONAWCY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”.

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XIX ppkt. 2. SWZ.

Wybrana została…

Czytaj więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych

 

Krosno Odrzańskie dnia 09.09.2022 r.

Znak sprawy: P/2/2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informujemy, że w dniu 9.09.2022r. o godz. 10:00 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt. 1 na zadanie pn.: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 1 109 656,80 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert…

Czytaj więcej...

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ z dnia 2022-08-30

P/2/2022 Krosno Odrzańskie dnia 31.08.2022r.
Wszyscy zainteresowani
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

pełna treść patrz w załączniku do pobrania

Link:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0fc1e225-2827-4ce1-8769-b5631308efa9

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Wyjaśnienia treści SWZ_ 31.08.2022.doc)Wyjaśnienia treści SWZ_ 31.08.2022 359 kB

Czytaj więcej...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów

Znak sprawy: P/1/2022                                                                     Krosno Odrzańskie, dnia 12.04.2022 r.

 

WYKONAWCY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn: ?Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów?.

Czytaj więcej...

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ z dnia 01.04.2022

P/2/2022 Krosno Odrzańskie dnia 31.08.2022r.
Wszyscy zainteresowani
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

pełna treść patrz w załączniku do pobrania

Link:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0fc1e225-2827-4ce1-8769-b5631308efa9

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Wyjaśnienia treści SWZ_01.04.22.doc)Wyjaśnienia treści SWZ_01.04.22 357 kB

Czytaj więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów

Krosno Odrzańskie dnia 05.04.2022 r.

Znak sprawy: P/1/2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) informujemy, że w dniu 5.04.2022 r. o godz. 10:00 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt. 1 na zadanie pn: ?Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów?

Pełna treść w załączniku.

Czytaj więcej...

Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu - Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów

P/1/2022                                                                                                 Krosno Odrzańskie dnia 21.03.2022r.

Wykonawcy

Wszyscy zainteresowani

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. ? Prawo zamówień publicznych pn: ?Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów?

Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

 

Link postępowania na MiniPortalu dostępny tutaj

Czytaj więcej...