Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

RADA NADZORCZA

KROŚNIEŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KOMUNALNEGO SP. Z O.O.

OGŁASZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINNASOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2022r. – 31.12.2022r. i 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE SPÓŁKI:

  • Średnie zatrudnienie według stanu

o   na dzień 31.12.2021 – 72,50 etatów

o   na dzień 30.09.2022 – 69,00 etatów

  • Wartość…

Czytaj więcej...

Badanie sprawozdania finansowego

RADA NADZORCZA

KROŚNIEŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KOMUNALNEGO SP. Z O.O.

OGŁASZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2019r. ? 31.12.2019r. i 01.01.2020r. ? 31.12.2020r.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE SPÓŁKI:

?         Średnie zatrudnienie według stanu

o   na dzień 31.12.2018 ? 65,50 etatów

o   na dzień 30.11.2019 ? 66,50 etatów

?         Wartość aktywów

o   Na dzień 31.12.2018…

Czytaj więcej...

2014-12-10 WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI

 

Krosno Odrzańskie, dnia 10.12.2014 r.

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Dotyczy: wyjaśnień w postępowaniu pn.: ?Zakup samochodu samowyładowczego do 3,5 tony do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowanych w ramach projektu?, znak sprawy: JRP/P/7/2014.

 

Na podstawie zapisów działu X Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SOWPN) dotyczących w/w postępowania Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 ? 600 Krosno Odrzańskie dokonuje wyjaśnień:

Treść zapytań:

 

1. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotowego postępowania o 30 dni ?.

 

Wyjaśnienia do zapytań:

 

ad.1. NIE

 

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski

 

Czytaj więcej...

2014-12-05 Ogłoszenie o zamówieniu

 

05/12/2014    S235    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Krosno Odrzańskie: Pojazdy silnikowe do transportu towarów

 

2014/S 235-414081

 

Ogłoszenie o zamówieniu ? zamówienia sektorowe

 

Dostawy

 

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

 

I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.

ul. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzańskie

POLSKA

Tel.: +48 683833672

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Faks: +48 683599121

Adresy internetowe:

Ogólny adres…

Czytaj więcej...

2014-11-28 Wyjaśnienia i zmianę SOWPN

 

Krosno Odrzańskie, dnia 28.11.2014 r.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI (SOWPN)

 

Dotyczy: wyjaśnień w postępowaniu pn.: ?Zakup mini-koparki do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowanych w ramach projektu?, znak sprawy: JRP/P/6/2014

 

Na podstawie zapisów działu X Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SOWPN) dotyczących w/w postępowania Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 ? 600 Krosno Odrzańskie dokonuje wyjaśnień:

Treść zapytań:

1. Czy Zamawiający dopuszcza silnik wysokoprężny o mocy 12,9 KM ?

2. W związku z ogłoszonym przetargiem na ?Zakup mini-koparki do…

Czytaj więcej...

2014-11-26 DODATKOWE INFORMACJE 2014/S 228-403227

 

26/11/2014 S228 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Polska-Krosno Odrzańskie: Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

2014/S 228-403227

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, Krosno Odrzańskie66-600, POLSKA. Tel.: +48 683833672. Faks: +48 683599121. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.11.2014, 2014/S 220-389738)

Przedmiot zamówienia:
CPV:43260000

Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

Zamiast:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.11.2014 (10:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia…

Czytaj więcej...

2014-11-21 WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

 

Krosno Odrzańskie, dnia 21.11.2014 r.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Dotyczy: wyjaśnień w postępowaniu pn.: ?Zakup mini-koparki do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowanych w ramach projektu?, znak sprawy: JRP/P/6/2014.

Na podstawie zapisów działu X Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SOWPN) dotyczących w/w postępowania Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 ? 600 Krosno Odrzańskie dokonuje wyjaśnień:

Treść zapytań:

1.Czy Zamawiający dopuszcza lawetę o wadze 780 kg, a nie jak w specyfikacji podano 650 kg? Parametr ten jest niezbędny do utrzymania pozostałych wymogów technicznych lawety.…

Czytaj więcej...

2014-11-24 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETAR

 

Krosno Odrzańskie, dnia 24.11.2014 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

Dotyczy: zmiany treści SOWPN w postępowaniu pn.: ?Zakup mini-koparki do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowanych w ramach projektu?, znak sprawy: JRP/P/6/2014.

Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo ? Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 ? 600 Krosno Odrzańskie wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji ogólnych warunków przetargu nieograniczonego:

 

w  części III SOWPN - Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 1. ?Wymagane parametry techniczne:? po ppkt. 1.24. dodaje się ppkt. 1.25. o następującym brzmieniu:

 

?1.25. Rozsuwane hydraulicznie podwozie ?

W związku…

Czytaj więcej...

2014-11-19 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

 

Krosno Odrzańskie, dnia 19.11.2014 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

Dotyczy: zmiany treści SOWPN w postępowaniu pn.: ?Zakup mini-koparki do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowanych w ramach…

Czytaj więcej...

2014-11-21 WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETAR

 

Krosno Odrzańskie, dnia 21.11.2014 r.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Dotyczy: wyjaśnień w postępowaniu pn.: ?Zakup mini-koparki do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowanych w ramach projektu?, znak sprawy: JRP/P/6/2014.

Na podstawie zapisów działu X Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SOWPN) dotyczących w/w postępowania Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 ? 600 Krosno Odrzańskie dokonuje wyjaśnień:

Treść zapytań:

  1. Czy zamawiający dopuszcza maszynę, której długość transportowa z opuszczonym wysięgnikiem wynosi 3710 mm? (10 mm więcej niż w Części III pkt 1.7.)
  2. Czy dopuszczacie dostawę minikoparki:

a/ z silnikiem o mocy 14,3 KM

b/ o długości transportowej 3750 mm

 

 

Wyjaśnienia do zapytań:

ad.1. NIE

ad.2. NIE

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski

 

Czytaj więcej...