Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2014-11-21 WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

 

Krosno Odrzańskie, dnia 21.11.2014 r.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Dotyczy: wyjaśnień w postępowaniu pn.: ?Zakup mini-koparki do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowanych w ramach projektu?, znak sprawy: JRP/P/6/2014.

Na podstawie zapisów działu X Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SOWPN) dotyczących w/w postępowania Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 ? 600 Krosno Odrzańskie dokonuje wyjaśnień:

Treść zapytań:

1. Czy Zamawiający dopuszcza lawetę o wadze 780 kg, a nie jak w specyfikacji podano 650 kg? Parametr ten jest niezbędny do utrzymania pozostałych wymogów technicznych lawety.

2. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów we wzorze umowy oraz w części trzeciej na poniższe:

Wzór umowy

§ 10. Inne szczegóły przedmiotu umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy fabrycznie nowego - rok produkcji nie niższy niż 2014 r., wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w języku polskim, wymaganymi przepisami, między innymi:

a) Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi w języku polskim,

b) Świadectwo homologacji lawety,

c) Katalog części zamiennych w języku polskim,

d) Deklaracja zgodności WE na znak CE,

e) Książka lub karta gwarancyjna (zgodnie z pkt. 3. Warunki gwarancji w cz. III SOWPN - Opis przedmiotu zamówienia)

f) Komplet dokumentów niezbędnych do lawety przyczepki w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.

 

Część III

Opis przedmiotu zamówienia

4. Dokumentacja do mini-koparki i lawety, m.in.:

4.1. Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi w języku polskim,

4.2. Świadectwo homologacji lawety,

4.3. Katalog części zamiennych w języku polskim,

4.4. Deklaracja zgodności WE na znak CE,

4.5. Książka lub karta gwarancyjna (zgodnie z pkt. 3. Warunki gwarancji)

4.6. Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji lawety w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.

 

Wyjaśnienia do zapytań:

ad.1. NIE

ad.2. Zamawiający pozostawia zapisy SOWPN  bez zmian. Zamawiający  uznaje za niezasadne  wprowadzanie  wskazanych  zmian ponieważ:

- w § 1, pkt 1. w części II SOWPN (wzór umowy) mówi  co oznacza termin ?maszyna?, a mianowicie:   ?Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę fabrycznie nowej jednej sztuki maszyny budowlanej mini-koparki gąsienicowej wraz z lawetą transportową do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowanych w ramach projektu , zwanego dalej ?maszyną".

Ponadto zapisy dotyczące homologacji i dokumentów rejestrowych tyczą się jedynie lawety. Mini-koparki nie posiadają świadectwa homologacji i nie podlegają rejestracji w wydziale komunikacji.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski