Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

RADA NADZORCZA

KROŚNIEŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KOMUNALNEGO SP. Z O.O.

OGŁASZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINNASOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2022r. – 31.12.2022r. i 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE SPÓŁKI:

 • Średnie zatrudnienie według stanu

o   na dzień 31.12.2021 – 72,50 etatów

o   na dzień 30.09.2022 – 69,00 etatów

 • Wartość aktywów

o   Na dzień 31.12.2021 – 59.710,4 tys. zł

o   Na dzień 30.09.2022 – 59.199,4 tys. zł

 • Wysokość przychodów

o   Za rok 2021 – 14.056,6 tys. zł

o   Na dzień 30.09.2022 – 9.753,2 tys. zł

 • W dniu 31.12.2021r. zakończył się 13 rok obrotowy Spółki.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Spółce, warunków i oczekiwań wobec biegłego rewidenta można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 z Głównym Księgowym Panem Jarosławem Wisz, kontakt: 68 383 36 73, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Pisemne oferty należy przesłać do dnia 31 października 2022 roku na adres: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o., 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego KPWK za lata 2022 - 2023 rok”.

 

WARUNKI I OCZEKIWANIA WOBEC BIEGŁEGO REWIDENTA:

ü  Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki,

ü  Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:

 • Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 • Aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP,
 • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 • Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego wraz z terminem przeprowadzenia badania,
 • Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem posiadanych uprawnień,
 • Projekt umowy,
 • Wykaz badanych w okresie ostatnich 3 lat spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.