Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2014-11-28 Wyjaśnienia i zmianę SOWPN

 

Krosno Odrzańskie, dnia 28.11.2014 r.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI (SOWPN)

 

Dotyczy: wyjaśnień w postępowaniu pn.: ?Zakup mini-koparki do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowanych w ramach projektu?, znak sprawy: JRP/P/6/2014

 

Na podstawie zapisów działu X Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SOWPN) dotyczących w/w postępowania Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 ? 600 Krosno Odrzańskie dokonuje wyjaśnień:

Treść zapytań:

1. Czy Zamawiający dopuszcza silnik wysokoprężny o mocy 12,9 KM ?

2. W związku z ogłoszonym przetargiem na ?Zakup mini-koparki do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowanych w ramach projektu". Kieruję zapytanie czy zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności 18 litrów ?

3. Dotyczy: zmiany treści SOWPN w postępowaniu pn.: ?Zakup mini-koparki do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowanych w ramach projektu?, znak sprawy: JRP/P/6/2014.

Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo ? Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 ? 600 Krosno Odrzańskie wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji ogólnych warunków przetargu nieograniczonego:

w  części III SOWPN - Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 1. ?Wymagane parametry techniczne:? po ppkt. 1.24. dodaje się ppkt. 1.25. o następującym brzmieniu:

?1.25. Rozsuwane hydraulicznie podwozie ?

W związku z powyższą zmianą opisu przedmiotu zamówienia, proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza maszynę o wadze operacyjnej 1 990,00 kg ??

4. Dotyczy: zmiany treści SOWPN w postępowaniu pn.: ?Zakup mini-koparki do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowanych w ramach projektu?, znak sprawy: JRP/P/6/2014.

4. Dokumentacja do mini-koparki i lawety, m.in.:

4.1. Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi w języku polskim,

4.2. Świadectwo homologacji,

4.3. Katalog części zamiennych w języku polskim,

4.4. Deklaracja zgodności WE na znak CE,

4.5. Książka lub karta gwarancyjna (zgodnie z pkt. 3. Warunki gwarancji)

4.6. Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.

Pytanie: - czy Zamawiający dopuszcza katalog części zamiennych mini-koparki w języku angielskim?

5. Czy zamawiający dopuści minikoparkę wyposażoną w zbiornik paliwa o pojemności 19 litrów? (Część III Specyfikacji opisu przedmiotu zamówienia punkt 1 podpunkt 1.18)

 

Wyjaśnienia do zapytań:

ad.1. Nie

ad.2. Zmiana treści SOWPN

ad.3 Nie

ad.4 Zmiana treści SOWPN

ad.5 Zmiana treści SOWPN

 

Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo ? Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 ? 600 Krosno Odrzańskie wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji ogólnych warunków przetargu nieograniczonego:

 

w  części III SOWPN Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 4. ,ppkt 4.3. zapis brzmiał:

?4.3. Katalog części zamiennych w języku polskim,?

 

w  części III SOWPN Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 4. ,ppkt 4.3. zapis otrzymuje następujące brzmienie:

?4.3. Katalog części zamiennych w języku polskim lub angielskim,?

 

w  części II SOWPN ? Wzór umowy w § 10. Inne szczegóły przedmiotu umowy, zapis  brzmiał:

 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do dostawy  maszyny fabrycznie  nowej- rok produkcji nie niższy niż   2014 r., wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w języku polskim, wymaganymi przepisami, między innymi:

a) Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi w języku polskim,

b) Świadectwo homologacji,

c) Katalog części zamiennych w języku polskim,

d) Deklaracja zgodności WE na znak CE,

e) Książka lub karta gwarancyjna (zgodnie z pkt. 3. Warunki gwarancji w cz. III SOWPN - Opis przedmiotu zamówienia)

f) Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim."

w  części II SOWPN ? Wzór umowy w § 10. Inne szczegóły przedmiotu umowy, zapis otrzymuje następujące brzmienie:

 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do dostawy  maszyny fabrycznie  nowej- rok produkcji nie niższy niż   2014 r., wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, wymaganymi przepisami, między innymi:

a) Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi w języku polskim,

b) Świadectwo homologacji,

c) Katalog części zamiennych w języku polskim lub angielskim,

d) Deklaracja zgodności WE na znak CE,

e) Książka lub karta gwarancyjna (zgodnie z pkt. 3. Warunki gwarancji w cz. III SOWPN - Opis przedmiotu zamówienia)

f) Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim."

 

w  części III SOWPN Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 1. ,ppkt 1.18.  zapis brzmiał:

?1.18. Zbiornik paliwa min. 20 dm3,?

 

w  części III SOWPN Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 1. ,ppkt 1.18.  zapis otrzymuje następujące brzmienie:

?1.18. Zbiornik paliwa min. 18 dm3,?

Pozostałe zapisy SOWPN pozostają bez zmian.

 

 

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski