Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2014-06-27 Wyjasnienia treści SOWPN

 

Krosno Odrzańskie, 27.06.2014 r.

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: wyjaśnień w postępowaniu pn.: ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim?  w ramach przedsięwzięcia pn.: ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie- etap I? ? budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej?, znak sprawy: JRP/P/4/2014

Na podstawie zapisów działu X Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SOWPN) dotyczącego w/w postępowania Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 ? 600 Krosno Odrzańskie dokonuje wyjaśnień:

Treść zapytania:

1. Prosimy o wyjaśnienie, który zapis jest…

Czytaj więcej...

2014-06-19 Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dz.U./S S116 19/06/2014 205596-2014-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

Polska-Krosno Odrzańskie: Roboty budowlane

2014/S 116-205596

 

Ogłoszenie o zamówieniu ? zamówienia sektorowe

 

Roboty budowlane

 

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

 

I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.

ul. Wiejska 23

Punkt kontaktowy: jw.

66-600 Krosno Odrzańskie

POLSKA

Tel.: +48 683833672

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Faks: +48 683599121

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

Więcej…

Czytaj więcej...

2014-06-17 Wyjasnienia SIWZ

 

Krosno Odrzańskie, dnia 17.06.2014 r.

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: SIWZ na zadanie pod nazwą: ?Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej?, nr referencyjny sprawy JRP/P/2/2014

 

Treść zapytań:

1. W p. 3.13.2 Wymagań WWiORB-12 mowa jest o dyfuzorach membranowych dyskowych, natomiast wg p. 1.4.9 wymagane są dyfuzory rurowe. Prosimy o rozstrzygnięcie który z zapisów dotyczący typu dyfuzorów jest wiążący.

 

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje wyjaśnień do SIWZ ww. zadania:

 

Odp. nr 1. Wiążący jest zapis zawarty w pkt. 1.4.9 PFU w którym określono wymagane dyfuzory rurowe. Zapisy części wszystkich wymagań WWiORB odczytuje się i stosuje, o ile w szczegółowych właściwościach funkcjonalno-użytkowych nie określono inaczej.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski

 

Czytaj więcej...

2014-06-16 Wyjasnienia SIWZ

 

Krosno Odrzańskie, dnia 16.06.2014 r.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: SIWZ na zadanie pod nazwą: ?Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej?, nr referencyjny sprawy JRP/P/2/2014

Treść zapytań:

1. W PFU w p. 1.4.31 znajduje się lista istniejących i projektowanych pomiarów, brakuje natomiast wymogów dla projektowanych pomiarów. Prosimy o uszczegółowienie parametrów technicznym jakie są wymagane dla projektowanych  pomiarów.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń prototypowych?

3. Czy Zamawiający w celu umożliwienia oceny równoważności oferowanych przez Wykonawców urządzeń w stosunku do wymogów z PFU wymaga…

Czytaj więcej...

2014-06-16 Zmiana treści SIWZ

 

Krosno Odrzańskie, dnia 16.06.2014 r.
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 ? 600 Krosno Odrzańskie działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473  z późn. zm.) informuje, że dokonuje zmiany treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn: ?Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej?, nr referencyjny sprawy JRP/P/2/2014?  o następujące zapisy:
 
1.      W części III SIWZ…

Czytaj więcej...

2014-06-11 Ogłoszenie o zamówieniu

 

11/06/2014    S110    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Krosno Odrzańskie: Nadzór nad robotami budowlanymi

 

2014/S 110-195239

 

Ogłoszenie o zamówieniu ? zamówienia sektorowe

 

Usługi

 

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

 

I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.

ul. Wiejska 23

Punkt kontaktowy: jw.

66-600 Krosno Odrzańskie

POLSKA

Tel.: +48 683833672

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Faks: +48 683599121

Adresy internetowe:…

Czytaj więcej...

2014-04-29 Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dz.U./S S83 29/04/2014
143814-2014-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143814-2014:TEXT:PL:HTML


Polska-Krosno Odrzańskie: Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
2014/S 083-143814


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.
ul. Wiejska 23
Punkt kontaktowy: jw
66-600 Krosno Odrzańskie
POLSKA
Tel.: +48 683833672
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 683599121

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl
Więcej informacji można uzyskać…

Czytaj więcej...

2014-05-21 Ogłoszenie o zamówieniu

 

21/05/2014    S97    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

Polska-Krosno Odrzańskie: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

 

2014/S 097-168762

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Roboty budowlane

 

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.

ul. Wiejska 23

Punkt kontaktowy: jw

66-600 Krosno Odrzańskie

POLSKA

Tel.: +48 683833672

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Faks: +48 683599121

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl…

Czytaj więcej...

2014-01-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Krosno Odrzańskie, 28.01.2014 r.

 

W związku z prowadzeniem przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim,  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: ?Odbiór ustabilizowanego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w  celu jego zagospodarowania lub utylizacji?,  znak sprawy: 3/P/S/2013,  zawiadamia:

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:  ?Odbiór ustabilizowanego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w  celu jego zagospodarowania lub utylizacji? jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki sowpn wybrano ofertę nw. Wykonawcy:

Usługi Transportowe Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych Mieczysław…

Czytaj więcej...

2014-05-21 WYJAŚNIENIA

 

Krosno Odrzańskie, dnia 21.05.2014 r.

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy:  SIWZ na zadanie pod nazwą: ?Dostosowanie obiektów i systemu monitoringu Hydroforni Parkowa do potrzeb rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie?, nr referencyjny sprawy JRP/P/1/2014

 

Treść zapytań:

 

1.  Prosimy o przedłużenie terminu realizacji zamówienia:

- opracowanie Projektu Wykonawczego do 2 miesięcy od dnia akceptacji przez Zamawiającego Projektu Budowlanego (opracowanie Projektu Wykonawczego w czasie uzyskania pozwolenia na budowę Projektu Budowlanego wraz z uprawomocnieniem),

Warunkiem dotrzymania terminu opracowania zarówno Projektu Budowlanego (zgodnie z umową) jak i Wykonawczego (2 miesiące od akceptacji Projektu Budowlanego)…

Czytaj więcej...