Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

POIiŚ - prawie 30 mln zł dla Krosna Odrzańskiego

Szklarka Radnicka ? to jedna z ośmiu miejscowości gminy Krosno Odrzańskie (woj. lubuskie), która skorzysta na budowie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

Najdalej położona miejscowość w gminie, zostanie połączona z oczyszczalnią wspólną 33 km siecią kanalizacyjną. Jej mieszkańcy świadomi zagrożeń jakie niesie za sobą poniemiecka kanalizacja, zrzucająca nieczystości do pobliskiego jeziora, chcą by jak najszybciej rozpocząć zaplanowane prace. ?Pierwsze pięć kilometrów kanalizacji już zrobiliśmy, ale przełom w ośmioletnich staraniach nastąpił w ubiegłym roku, kiedy to uzyskaliśmy niezbędne pozwolenia i dokumenty. Nasza gmina z 49-milionowym budżetem i niestety dużym zadłużeniem pozyskała unijne dofinansowanie w wysokości 29 milionów złotych? ? powiedział Marek Cebula ? burmistrz Krosna Odrzańskiego, który w siedzibie Funduszu podpisywał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I?. Wg włodarzy regionu realizacja tak wielkiej inwestycji wymaga dobrej komunikacji z mieszkańcami oraz konsekwentnej współpracy władz z radą gminy. ?Zorganizowano nawet nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy, po to by radni mogli zapoznać się z perspektywą skutków zaniechania inwestycji i grożących nam po 2015 roku karach unijnych, a przede wszystkim niechybną - 30 procentową podwyżką dla mieszkańców za ścieki? ? powiedział w trakcie podpisywania umowy Aleksander Kozłowski ? prezes Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego Sp. z o.o. Wygrał zdrowy rozsądek. Projekt obejmujący podłączenie 3400 mieszkańców ostatecznie zostanie zrealizowany do 2015 roku.

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej przyniesie wymierne efekty terenom prawobrzeżnej części Odry ? tam właśnie będzie realizowane przedsięwzięcie obejmujące budowę zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej oraz modernizację systemu sterowania na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim. Skanalizowany obszar gminy obejmie swoim zasięgiem miejscowości: Krosno, Kamień, Morsko, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka, Osiecznica i Łochowice. Natomiast pagórkowaty, morenowy obszar po lewej stronie rzeki, uniemożliwia zastosowanie klasycznej kanalizacji. Z pomocą przyszła Małgorzata Skucha ? zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW ? która reprezentowała Fundusz przy podpisywaniu umowy. Zaproponowała władzom gminy ubieganie się o dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ramach ogłoszonego w ubiegłym roku programu z trzyletnią, 300 milionową alokacją na dotacje i pożyczki wspierające oczyszczalnie i podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Chociaż Fundusz czasowo wstrzymał nabór wniosków w tym programie, co wynika z wyczerpania funduszy  przewidzianych na ten rok w przyszłych latach będzie on kontynuowany.


 

"źródło NFOŚiGW"