Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ - Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów

P/1/2022 Krosno Odrzańskie dnia 17.03.2022r.
Wszyscy zainteresowani
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 20219r. ? Prawo zamówień publicznych pn: ?Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów?
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

1. ?Kabina dzienna 3 osobowa , przedłużona. Przestrzeń za fotelami kierowcy i ławki pasażerów min. 250 mm umożliwiająca przechowywanie wyposażenia oraz ubrań?
Czy Zamawiający dopuszcza kabinę 3 osobową dzienną bez przestrzeni za fotelem kierowcy i ławką pasażerów o długości 250 mm, a z dwoma otwartymi schowkami za fotelem kierowcy i zewnętrznym pasażera?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
2. ?Sygnalizacja niezapiętych pasów?
Czy Zamawiający dopuszcza sygnalizację niezapiętych pasów tylko dla fotela kierowcy?
Odp.: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rozwiązanie.
3. ?Zbiornik Adblue min 60l zamykany na klucz?
Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik AdBlue 45l zamykany na klucz?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
4. ?Mechanizm zgniatania liniowo ? płytowy, czyli tzw. ?szufladowy?
Czy Zamawiający dopuszcza mechanizm zgniatania ?jarzmowy??
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
5. ?Wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej blacha o gr. min. 8 mm?
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ścian bocznych w wannie zasypowej o grubości 4 mm oraz dna wanny o grubości 5 mm wykonanych ze stali wysokogatunkowej XAR400? Dzięki zastosowaniu jarzmowego systemu zagęszczania nie ma potrzeby stosowania blach o większej grubości, co przekłada się na znacznie zwiększoną żywotność całej zabudowy oraz na zmniejszoną masę własną pojazdu.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
6. ?Uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 110 do 1100 litrów, dwuetapowe podnoszenie pojemnika (do góry i obrót)?
Czy Zamawiający dopuszcza jednoetapowe podnoszenie pojemnika, tj. w trakcie jednego cyklu podnoszenia pojemnika oraz obrót? Zastosowanie takiego systemu skraca czas potrzebny na opróżnienie pojemnika?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
7. ?Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na co najmniej trzy inne nastawy - przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na wariant np.: surowce wtórne, komunalne, do odzysku itp.?
Czy Zamawiający dopuści zabudowę z możliwością zmiany ciśnienia w układzie hydraulicznym zwiększania lub zmniejszania w skali procentowej bez możliwości wyboru wariantów?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
8. ?Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka, po jego bokach?
Czy Zamawiający w przypadku dopuszczenia systemu ?jarzmowego? wyrazi zgodę na to, aby siłowniki prasy zgniatającej były umieszczone wewnątrz odwłoka?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
9. ?Sterowanie płytą wypychającą ?wysuwanie i wsuwanie? odbywa się z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy lub na zewnątrz?
Czy Zamawiający dopuści zabudowę ze sterowaniem płyty wypychającej wyłącznie z kabiny kierowcy?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
10. ?Zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i korozję, min. 2 krotnie gruntowana i lakierowana?
Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę (podłoga, ściany boczne, dach) wykonaną ze stali S355JR dwu krotnie gruntowaną i lakierowaną?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 zł netto. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL ? co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.
Odp.: Nie
12. Uprzejmie proszę o akceptację pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta.
Odp.: Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie otrzymania faktur.
13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał:
a. rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym,
b. rozliczeń (w tyt. z kar umownych), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpośrednio z Dostawcą.
Odp.: Zamawiający zgadza się na taki podział obowiązków (rozliczeń) jeśli będą one uregulowane w umowie konsorcjum.
14. Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 200 zł/netto.
Odp.: Nie

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Wyjaśnienia treści SWZ_17.03.22.pdf)Wyjaśnienia treści SWZ_17.03.22 770 kB