Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Aktualności

Program WFOŚiGW w Zielonej Górze „Moja Woda” - KPWK popiera i zachęca do retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o. na terenie całej gminy Krosno Odrzańskie posiada w swoich zasobach ponad 900 zaewidencjonowanych tzw. podliczników, które mierzą ilość wody bezpowrotnie zużytej w odniesieniu do 3 622 wodomierzy głównych. Łączne zużycie wody na cele ogrodowe wyniosła w roku 2023 około 22.000m3 tj. 3,5% ogólnej sprzedaży wody.

Spółka KPWK wraz z Gminą Krosno Odrzańskie zachęca i zaleca wszystkim swoim odbiorcom usług w zakresie dostawy wody, rozważenie i wprowadzenie działań dotyczących wykorzystania i zagospodarowania zatrzymanych lub retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych w miejscach ich powstawania tj. na terenach ich nieruchomości, które nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

 Jest to podstawowe i najprostsze działanie, dzięki któremu każdy właściciel nieruchomości może skutecznie ograniczyć zużycia wody z sieci, a przez to obniżyć swoje rachunki za wodę.

Dodatkową zachętą dla zainteresowanych, niech będzie możliwość sfinansowania znacznej części kosztów takich instalacji ze środków zewnętrznych (do 6.000,0zł) w ramach realizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze kolejnej edycji programu „Moja Woda”, o czym w sierpniu 2023 r. informowała Gmina Krosno Odrzańskie na stronie internetowej urzędu.

Spółka KPWK w pełni popiera tego typu inicjatywy i budowy przydomowych mikroinstalacji, do czego wszystkich zachęca, przede wszystkim swoich odbiorców, w celu racjonalnego gospodarowania i korzystania z zasobów wodnych.

Więcej szczegółów znajdą Państwo poniżej:

 https://www.krosnoodrzanskie.pl/9-aktualnosci/1769-ruszyla-nowa-edycja-programu-moja-woda

https://www.wfosigw.zgora.pl/program-moja-woda