Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Aktualności

Nadawania ulic miejscowościom Gminy Krosno Odrzańskie (KAMIEŃ, MORSKO, MARCINOWICE)

Wobec kolejnego nadania nazw ulic na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w miejscowościach: KAMIEŃ, MORSKO, MARCINOWICE, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o. informuje swoich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków z miejscowości Kamień i Morsko, że nazwy ulic, które zostały nadane na podstawie:

- uchwały nr LII/398/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kamień,

- uchwały nr LII/399/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Kamień,

- uchwały nr LII/400/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Kamień,

- uchwały nr LII/401/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Kamień,

- uchwały nr LII/402/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Kamień,

- uchwała nr LII/403/22 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice,

zmiany zostaną wprowadzone w systemie rozliczeniowo-księgowym Spółki KPWK automatycznie z urzędu z dniem 30.11.2022r.

Wobec powyższego, nie zachodzi konieczność składania indywidualnie wniosków dot. wprowadzenia tych zmian dla nieruchomości położonych w tych miejscowościach.