Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Aktualności

Oferta pracy na stanowisko: Specjalista ds. inwestycji

Prezes Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo ? Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. inwestycji

 

Pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres:

ul. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzańskie

 

Miejsce wykonywania pracy:

Krosno Odrzańskie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

  • koordynacja prac nad projektami inwestycyjnymi Spółki, w tym przygotowanie projektów umów związanych z inwestycjami i innych dokumentów formalno ? prawnych związanych z realizacją inwestycji, przygotowanie zbiorczych wniosków o przekazanie środków z Funduszy Unijnych / lub innych środków wsparcia w przypadku korzystania z dofinansowania, monitoring techniczny i finansowy inwestycji, zlecanie audytu

  • planowanie i nadzór nad realizacją Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

  • współdziałanie z Gminą Krosno Odrzańskie w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu wod ? kan w obrębie Aglomeracji Krosno Odrzańskie

  • przygotowanie procesu inwestycyjnego dla inwestycji planowanych w zakresie środków własnych, tj. elementów merytorycznych

  • dokonanie wyboru Konsultanta (pomoc techniczna) dla wsparcia Działu Inwestycji i Planowania w przygotowaniu dokumentacji przetargowej inwestycji jeżeli zachodzi taka potrzeba

  • współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu procedur przetargowych

  • udział w komisjach przetargowych

  • nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego

  • pomoc przy prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości księgowo ? finansowej

  • prowadzenie monitoringu i raportowania rzeczowego, finansowego i ekologicznego inwestycji

  • przygotowanie i prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości wymaganej odrębnymi procedurami

  • utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji Inwestycji

  • informowanie uczestników projektu o podejmowanych działaniach oraz przekazywanie podstawowych informacji i dokumentów regulujących realizację inwestycji

  • prowadzenie sprawozdawczości w ramach objętych zakresem czynności pracownika

  • przygotowanie korespondencji firmowej do prowadzonych spraw oraz prowadzenie dokumentacji bieżących spraw realizowanych w ramach zakresu czynności pracownika oraz ich archiwizacja wg wytycznych firmy w tym zakresie

 

 

 

Warunki pracy:

 • praca administracyjno - biurowa w siedzibie Spółki

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: wyższe

 • doświadczenie zawodowe na tym / podobnym stanowisku pracy

 


Pozostałe niezbędne wymagania:

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

 • dyspozycyjność, kreatywność i decyzyjność

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata.

 

Termin składania dokumentów:

2017-09-08 do godz. 15.00

Miejsce składania dokumentów:

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo ? Kanalizacyjne Sp. z o.o

ul. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzańskie

 

Informacje dodatkowe:

 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

 • dodatkowych informacji udziela Monika Więcko Specjalista ds. kadrowo - finansowych pod nr tel.: 68 383 3676