Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Aktualności

I Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych

 

W dniach 15 ? 16 września 2016 r. w Dychowie i Krośnie Odrzańskim odbyła się I Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych zorganizowana przez Lubuskie Forum Wodociągowe oraz Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo ? Kanalizacyjne Sp. z o.o., w której udział wzięli przede wszystkim szefowie i pracownicy spółek i zakładów wod-kan z terenu naszego województwa.

 

Stowarzyszenie ,,Lubuskie Forum Wodociągowe? założone zostało przez przedstawicieli firm wodociągowych z terenu województwa lubuskiego, w tym przez krośnieńskie KPWK Sp. z o.o. Głównymi celami Stowarzyszenia są:

 

?         integrację środowiska zawodowego pracowników zakładów wodociągów i kanalizacji oraz podmiotów współpracujących z branżą wodno-kanalizacyjną,

 

?         wypracowywanie i prezentowanie opinii i wniosków środowiska wodno-kanalizacyjnego wobec władz samorządowych i państwowych,

 

?         udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych,

 

?         wspieranie rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Województwa Lubuskiego,

 

?         propagowanie zasad etyki i zawodowej rzetelności w działalności branży wodociągów i kanalizacji na terenie Województwa Lubuskiego,

 

?         budowanie pozytywnego wizerunku branży wodno-kanalizacyjnej,

 

?         edukacja na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka, w szczególności ochrony zasobów wody.

 

Zorganizowana konferencja nosiła tytuł ?Wyzwania techniczno ? organizacyjne w zarządzaniu infrastrukturą wodociągowo ? kanalizacyjną?.

 

Podczas pierwszego dnia konferencji swoje wystąpienia miały firmy EKO BROKER Sp. z o.o. oraz NORD Partner Sp. z o.o., które omawiały kwestie ubezpieczeń w branży wod-kan, a także prezentowany był sprzęt komunalny firmy Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.

 

Drugi dzień konferencji odbył się w Krośnie Odrzańskim. Uczestników przywitali Prezes KPWK Sp. z o.o. Aleksander Kozłowski oraz Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie Pan Marek Cebula, który w swoim wystąpieniu pt. ?Branża wod-kan a samorząd? m.in. zaprezentował gminę Krosno Odrzańskie i przedstawił ważną inwestycje proekologiczną, jaką był zrealizowany przez KPWK Sp. z o.o. projekt pn. ?Uporządkowanie gospodarki środowiskowej w Krośnie Odrzańskim ? etap I?.

 

Następnie uczestnicy wysłuchali wykładów Pana Łukasza Ciszewskiego ? Wspólnika i Radcy Prawnego Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski. Mecenas Ciszewski szeroko omawiał planowane zmiany w prawie wodnym oraz ich wpływ na taryfikację zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Kolejnym punktem konferencji było zwiedzanie obiektów technicznych KPWK Sp. z o.o. zmodernizowanej Hydroforni Parkowa, a także przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej.

 

Ostatni etap konferencji miał miejsce na Zamku Piastowskim. W murach zamku odbyły się prezentacje firm Złote Runo Sp. z o.o. i GIS LOGIC, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz wykład mecenasa Zygmunta Jerzmanowskiego.

 

Firma Złote Runo Sp. z o.o. na rynku wodociągowym zajmuje się wdrażaniem systemów monitoringu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej poprzez dobór i dostarczanie urządzeń pomiarowych z zakresu akustycznej kontroli szczelności sieci. Natomiast GIS-LOGIC świadczy usługi w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej (GIS ? ang. Geographic Information Systems) oraz dostarcza rozwiązania specjalistyczne w zakresie wdrażania oprogramowania na zamówienie.

 

Pracownicy WFOŚiGW w Zielonej Górze ? Pani Izabela Kuchta i Pan Marcin Kostrzewa omówili dostępne w Funduszu programy finansowego wsparcia inwestycji z zakresu branż wodociągowej i kanalizacyjnej ze środków krajowych i unijnych.

 

Ostatnim punktem konferencji był temat ?ustawy kominowej? omawiany przez mecenasa Zygmunta Jerzmanowskiego.