Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Aktualności

Współpraca Krośnieńskich Wodociągów z Uniwersytetem Zielonogórskim stała się faktem.

W dniu 19 stycznia 2016 roku została podpisana Umowa o Współpracy pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo ? Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim a Uniwersytetem Zielonogórskim ? Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, osadowej i odpadowej.

Celem współpracy jest połączenie doświadczenia, wiedzy i praktyki na wspólnej płaszczyźnie. Uniwersytet Zielonogórski przez akredytowane laboratorium będzie prowadziło badania ścieków surowych, oczyszczonych oraz osadu ściekowego dla Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa przy pomocy spektrometru, który został zakupiony w ramach projektu wodno-ściekowego pn. ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I ?.

KPWK w grudniu 2015 roku zakończyło inwestycje pn: ?Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej?. Między innymi efektem tego przedsięwzięcia jest nowoczesny węzeł higienizacji osadów ściekowych. Nie tylko pod względem zamontowanych nowych urządzeń, ale przede wszystkim pod względem technologii obróbki osadu.

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego pod przewodnictwem Dziekana Wydziału dr. hab. inż. Jakuba Marcinkowskiego prof. UZ, Prodziekana Wydziału ds. Nauki dr. hab. inż. Andrzeja Greinerta prof. UZ oraz Dyrektora Instytutu prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczaka będzie badał efektywność nowej instalacji przeróbki osadów ściekowych, oraz efekt zmodernizowania oczyszczalni ścieków poprzez  badania ścieków surowych i oczyszczonych. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo docelowo planuje stworzyć receptury oraz uzyskać certyfikat, aby osad ściekowy stał się produktem gotowym do sprzedaży na cele zagospodarowania rolniczego.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo oraz Uniwersytet Zielonogórski jako partnerzy będą wspólnie organizować szkolenia, warsztaty, sympozja oraz będą wspólnie realizować praktyki i staże dla studentów oraz absolwentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński wyraził swoje zadowolenie, iż KPWK wystąpiło z inicjatywą współpracy we wspólnych płaszczyznach praktyki i nauki. Aleksander Kozłowski Prezes Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo ? Kanalizacyjnego Sp. z o.o. uważa, że taka współpraca daje korzyść obu stronom, ponieważ na bazie krośnieńskiej oczyszczalni ścieków można prowadzić badania naukowe i wykorzystywać powstający osad jako docelowy produkt dla krośnieńskiego rolnictwa.

 

Podpisanie Umowy o Współpracę z Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeuszem Kuczyńskim

 

Podpisanie Umowy o Współpracę z Dziekanem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska dr. hab. inż. Jakubem Marcinkowskim prof. UZ

 

Oczyszczalnia ścieków w Krośnie Odrzańskim