Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Aktualności

Ceny za wodę i ścieki na okres od 01.05.2015

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim informuje odbiorców, że na mocy Uchwały
nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27.04.2015 r., od dnia 1 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku r. obowiązywać będą następujące stawki cen i opłat za usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Ceny i opłaty za dostarczoną wodę

 

Wyszczególnienie

Wielkość cen
i stawek opłat

Grupa odbiorców usług

 

Rodzaje cen i stawek opłat

 

netto

Grupa 11)

cena za dostarczoną wodę ( zł/m3)

4,27

stawka opłaty abonamentowej

1) odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w zł/odbiorcę/m-c:

13,04

2) odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy:

10,18

3) odbiorca rozliczany wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza "lokalowego"), w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy:

10,18

4) odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w zł/odbiorcę/m-c:

9,93

Grupa 22)

cena za dostarczoną wodę ( zł/m3)

4,33

stawka opłaty abonamentowej

1) odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w zł/odbiorcę/m-c:

13,04

2) odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy:

10,18

3) odbiorca rozliczany wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza "lokalowego"), w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy:

10,18

4) odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w zł/odbiorcę/m-c:

9,93

Grupa 33)

cena za dostarczoną wodę ( zł/m3)

4,35

stawka opłaty abonamentowej

1) odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w zł/odbiorcę/m-c:

13,04

2) odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy:

10,18

3) odbiorca rozliczany wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza "lokalowego"), w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy:

10,18

4) odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w zł/odbiorcę/m-c:

9,93

 

Uwaga:

 

1) Gospodarstwa domowe ? woda wykorzystana do spożycia i na cele socjalno-bytowe w gospodarstwach domowych

 

2) Pozostali odbiorcy - pozostałe cele wykorzystania wody nie sklasyfikowane w Grupie 1 i Grupie 3

 

3) Przemysł spożywczy i farmakologiczny - woda przeznaczona do produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania

 

Ceny i opłaty za odprowadzanie ścieków

 

Lp.

Wyszczególnienie

Grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

0

1

2

3

1

Grupa 1 1)

-cena usługi odprowadzania ścieków

7,93

2

Grupa 2 2)

-cena usługi odprowadzania ścieków

7,93

3

Grupa 3 3)

-cena usługi odprowadzania ścieków

7,93

 

1) Odbiorcy usług w gminie Krosno Odrzańskie

 

2) Dostawcy ścieków zużywający wodę na pozostałe cele niesklasyfikowane w Grupie 1 i Grupie 3

 

3) Dostawcy ścieków zużywający wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

 

 

 

Do wszystkich powyższych cen i opłat należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT

 

 

 

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ceny za wodę i ścieki na okres od 01.05.2015.doc)Ceny za wodę i ścieki na okres od 01.05.2015.doc 29 kB