Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Aktualności

Spółka KPWK WDROŻYŁA ZDALNY ODCZYT WODOMIERZY GŁÓWNYCH NA TERENIE CAŁEJ GMINY

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Sp. z o.o. wraz z Orange Polska i firmą Pronal Smart Metering zrealizowało i zakończyło w okresie od 15 marca 2019r. do 30 września 2020r.  prace wdrożeniowe dotyczące budowy sieci inteligentnych liczników wody służącej do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gminy Krosno Odrzańskie.

System odczytu wodomierzy za pośrednictwem sieci GSM to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy głównych. Technologia polega na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pośrednictwem sieci komórkowej. Dzięki temu nasi inkasenci nie będą musieli już wchodzić do mieszkań i domów, aby odczytać stan licznika. Wystarczy, że urządzenie zamontowane na wodomierzu tzw. nakładka telemetryczna z wbudowaną kartą SIM, znajduje się w zasięgu sieci operatora GSM i zdalnie raz na dobę dokona poboru danych o stanie wodomierza i przesyła je na serwer. Następnie dane rejestrowane z częstotliwością raz na godzinę są analizowane przez odpowiednie oprogramowanie i udostępniane przedsiębiorstwu m.in. do systemu bilingowego. Tym samym system ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek, skraca czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty. System ten również rejestruje i odbiera wysyłane z nakładki alarmy, w przypadku uszkodzenia wodomierza lub zewnętrznej ingerencji czy też prób demontażu, co pozwala na bezzwłoczną reakcję służb KPWK.

Już w trakcie wdrożenia zauważyliśmy, że rozwiązanie to stanowi ogromne udogodnienie dla Naszych Odbiorców wody jak i dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim kontroli pomiaru i zużycia wody poprzez aktualny stan wodomierza można dokonać każdego dnia - nawet w przypadku nieobecności właściciela nieruchomości lub utrudnionego dostępu do posesji. System pozwala również na wykonywanie rozliczeń w dowolnym momencie np. w przypadku sprzedaży nieruchomości i zmiany właściciela w połowie okresu rozliczeniowego. Analiza danych widocznych w systemie pozwoliła już kilkukrotnie m.in. na szybsze wykrycie awarii u odbiorców poprzez stwierdzenie ponadnormatywnego przepływu z instalacji za wodomierzem i ograniczyło ich zużycia wody i niepotrzebne rachunki.

Realizowany przez Spółkę KPWK projekt pn: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego" realizowany w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.” , pozwolił na objęcie tym systemem 3 372 wodomierze główne tzw. punkty poboru w które uprzednio zabezpieczono w odpowiednie wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu, a następnie  zamontowano  na nich zakupione w ramach dofinansowania odpowiednie nakładki.

Łączna wartość projektu wynosi: 1.836.040,10 zł netto (w tym: 85% dofinansowania z Unii Europejskiej) z tego na zakup:

1)     wodomierzy: 586.479,60 zł netto

2)     nakładek i systemu zdalnego odczytu: 920.720,00 zł netto

Od czasu rozpoczęcia realizacji zdalnego odczytu w ramach ww. projektu w marcu 2019r., nastąpił wzrost liczby odbiorców krośnieńskiego wodociągu o około 150. Dlatego aby do końca 2020r. objąć również te wodomierze główne zdalnym odczytem, Spółka KPWK już rozpoczyna prace montażowe nakładek u tych odbiorców.  W ten sposób Spółka KPWK dokonuje 100% odczytu wodomierzy w sposób zdalny i jako pierwsza w Polsce obejmuje cały obszar swojej działalności tj. całą gminę Krosno Odrzańskie.

Dlatego zachęcamy i zalecamy aby móc w pełni skorzystać z funkcjonalności zdalnego odczytu, już dziś założyć konto na e-BOK?u poprzez odpowiednią zakładkę dostępną na stronie internetowej Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego: www. Jest również dostępna wersja na smartfona ? m-BOK. W ten sposób Spółka KPWK widzi i realizuje swoją wizję kontaktów z odbiorcami świadczonych usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, która jest niezbędna wobec wszechobecnego w dzisiejszych czasach w niemal każdej dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.