Aktualności

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z WODOCIĄGU OBIEGOWEGO ZASILANEGO ZE STACJI UZDATNIANIA WODY W WĘŻYSKACH!

Utworzono: czwartek, 17 wrzesień 2020 12:22

KPWK sp. z o.o. pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim prowadzi ciągły monitoring wody pod  względem jej jakości, co daje nam możliwość natychmiastowej reakcji. W związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krośnie Odrzańskim, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne
sp. z o.o., informuje, że wystąpiło nieznaczne przekroczenie parametrów jakim powinna odpowiadać woda zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Bardzo prosimy zatem o zastosowanie się do poniższych zasad:

-woda do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowywania posiłków, do produkcji żywności, mycia przedmiotów i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu

-woda do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych, domowych, do urządzeń sanitarnych (WC) może być wykorzystywana bezpośrednio.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne sp. z o.o. informuje również, że natychmiast podjęło profilaktyczne działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu obejmującego takie miejscowości jak: Wężyska, Czarnowo, Sarbia, Retno, Strumienno, Nowy Raduszec, Brzózka, Sarnie Łęgi oraz Chojna.

W dniu 21 września (poniedziałek) zostanie ponownie pobrana woda do badania.

O przywróceniu należytej jakości wody KPWK sp. z o. o. poinformuje w jak najszybszym terminie.

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski