RADA NADZORCZA

KROŚNIEŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO SP. Z O.O.

OGŁASZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2015 ? 31.12.2015 R.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki..

DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE SPÓŁKI:

?         Średnie zatrudnienie według stanu

o    na dzień 31.12.2014 - 53,75 etatów

o    na dzień 30.10.2015 - 56,75 etatów

?         Wartość aktywów

o    na dzień 31.12.2014 ? 54 849 427,42

o    na dzień 31.10.2015 ? 69 386 814,64

?         Wysokość przychodów

o    w 2014 r. ? 6 132 843,47

o    na dzień 31.10.2015 - 6 847 562,79

 

?         W dniu 31.12.2015 r. zakończy się 7 rok obrotowy Spółki.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Spółce, warunków i oczekiwań wobec biegłego rewidenta można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 z Głównym Księgowym Panem Jarosławiem Wisz, kontakt: 68 383 3671, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Pisemne oferty należy przesłać do dnia 31 marca 2016 roku na adres Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o., 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23, w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie ?oferta na badanie sprawozdania finansowego KPWK za 2015 rok?.

 

WARUNKI I OCZEKIWANIA WOBEC BIEGŁEGO REWIDENTA:

ü  Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki

ü  Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:

o    informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;

o    aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP

o    oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

o    cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii i raportu uzupełniającego opinię biegłego rewidenta

o    określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem posiadanych uprawnień

o    projekt umowy

o    wykaz badanych w okresie ostatnich 3 lat spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego