Wyjaśnienia Nr 1 treści SOWPN: Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie

Utworzono: piątek, 18, styczeń 2019 14:23

Krosno Odrzańskie, 18.01.2019 r.

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: wyjaśnień w postępowaniu pn.: Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie”, znak sprawy: P/1/2019

 

Na podstawie zapisów działu X Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SOWPN) dotyczącego w/w postępowania Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie dokonuje wyjaśnień:

Treść zapytania:

1. Działając w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej obowiązujących progów kwotowych – zamówienia sektorowego - na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w KPWK Sp. z o.o. oraz z zastosowaniem Kodeksu cywilnego w postępowaniu pn.: „Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie”, znak sprawy: P/1/2019, w imieniu Wykonawcy wnoszę o zorganizowanie spotkania/zebrania wykonawców celem wyjaśnienia zapisów treści SOWPN. Proponujemy wyznaczenie spotkania w dniu 22 stycznia br.

 

Wyjaśnienia do zapytań:

ad.1.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania/zebrania wykonawców celem wyjaśnienia treści  SOWPN. Prosimy  wszelkie zapytania w celu ich wyjaśnienia kierować do Zamawiającego zgodnie z  procedurami opisanymi w SOWPN zgodnie z zapisami Działu X. pkt 1 w cz. I IDW SOWPN.

 

                                                                      

                                       Prezesa Zarządu

                                        Aleksander Kozłowski

Załączniki:
Download this file (Wyjasnienia Nr 1 Treści SOWPN.docx)Wyjasnienia Nr 1 Treści SOWPN.docx[ ]16 kB