Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Krosno Odrzańskie, 15.10.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z prowadzeniem przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pt: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”, znak sprawy: P/2/2019, zawiadamia:

Informuję, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej:, jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki SOWPN wybrano ofertę Wykonawcy:

 

ENEA S.A, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

 

z ceną brutto zamówienia 1 395 698,97PLN (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy…

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

                                             Krosno Odrzańskie, 24.09.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

1. Instytucja Zamawiająca:

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 383 55 33, fax. 068 359 91 21

 

 

Adres internetowy: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

Link internetowy do warunków przetargu:  http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

1.1. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

2.Przedmiot Zamówienia.

 

Nazwa nadana zamówieniu:  „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do 73 obiektów zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwy i lokalizacje…

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krosno Odrzańskie, 26.02.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

             W związku z prowadzeniem przez KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie”, znak sprawy: P/1/2019,  zawiadamia:

                                                                      

1. Informuję, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie”, jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki SOWPN wybrano ofertę nw. Wykonawcy:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

 

z ceną brutto zamówienia…

Czytaj więcej...

Zmiana Ogłoszenia 28.01.2018

Krosno Odrzańskie, 28.01.2019 r.

 

ZMIANA OGŁOSZENIA

Dotyczy: Zmiana Ogłoszenia w postępowaniu pn.: Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie”, znak sprawy: P/1/2019

 

Zamawiający informuje, iż dokonał  zmiany terminu składania ofert w OGŁOSZENIU. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej (www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl), w zakładce Przetargi sektorowe oraz w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

w  Ogłoszeniu  nr 1160714 w akapicie Termin składania ofert, zapis brzmiał:

„Termin składania ofert  31-01-2019”

w  Ogłoszeniu nr 1160714 w akapicie Termin składania ofert, zapis otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin składania ofert  05-02-2019”

 

w  Ogłoszeniu  nr 1160714 w akapicie Miejsce i sposób składania…

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia (nr 3) oraz ZMIANA Treści SOWPN_ 28.01.2019

Krosno Odrzańskie, 28.01.2019 r.

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: Wyjaśnienia oraz zmiana treści SOWPN w postępowaniu pn.: Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie”, znak sprawy: P/1/2019

 

Na podstawie zapisów działu X Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SOWPN) dotyczącego w/w postępowania Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie dokonuje wyjaśnień:

 

Treść zapytania:

 

Pyt.1.

SOWPN część III OPZ Ust. 2 pkt. 3 oraz Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 24.01.2019 Pyt. 4.

Z uzyskanej odpowiedzi wnioskujemy,…

Czytaj więcej...

Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie, 15.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

1. Instytucja Zamawiająca:

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo -  Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 383 55 33.

2. Tryb zamówienia - Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe, na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w KPWK Sp. z o.o.

Adres internetowy: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

Link internetowy do warunków przetargu:  http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

2.1. Ogłoszenie również zostało upublicznione w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

3.Przedmiot zamówienia.

Nazwa nadana zamówieniu:

Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie           

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie u Zamawiającego kompletnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z jego utrzymaniem zlokalizowanych u Odbiorców usług KPWK Sp. z…

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SOWPN w postępowaniu pn.: Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie”

Krosno Odrzańskie, 24.01.2019 r.

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: Wyjaśnienia oraz zmiana treści SOWPN w postępowaniu pn.: Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie”, znak sprawy: P/1/2019

 

Na podstawie zapisów działu X Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SOWPN) dotyczącego w/w postępowania Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie dokonuje wyjaśnień:

 

Treść zapytania:

 

Pyt.1.

SOWPN Cześć III OPZ, Ust. 6, pkt. 2 - gwarancja określa odpowiedzialność Wykonawcy dostarczającego urządzenie wobec Zamawiającego i jest to okres w…

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krosno Odrzańskie, 10.08.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

             W związku z prowadzeniem przez KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawę urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody”, znak sprawy: P/2/2018,  zawiadamia:

                                                                      

Informuję, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody”, jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki SOWPN wybrano ofertę nw. Wykonawcy:

Złote Runo Sp. z o.o., ul. Koszykowa 59/2, 00-660 Warszawa

 

z ceną brutto zamówienia 721 369,91  PLN (słownie: siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta…

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia Nr 1 treści SOWPN: Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie, 18.01.2019 r.

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: wyjaśnień w postępowaniu pn.: Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie”, znak sprawy: P/1/2019

 

Na podstawie zapisów działu X Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SOWPN) dotyczącego w/w postępowania Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie dokonuje wyjaśnień:

Treść zapytania:

1. Działając w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej obowiązujących progów kwotowych – zamówienia sektorowego - na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (Wyjasnienia Nr 1 Treści SOWPN.docx)Wyjasnienia Nr 1 Treści SOWPN.docx[ ]16 kB