Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krosno Odrzańskie, 10.08.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

             W związku z prowadzeniem przez KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawę urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody”, znak sprawy: P/2/2018,  zawiadamia:

                                                                      

Informuję, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody”, jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki SOWPN wybrano ofertę nw. Wykonawcy:

Złote Runo Sp. z o.o., ul. Koszykowa 59/2, 00-660 Warszawa

 

z ceną brutto zamówienia 721 369,91  PLN (słownie: siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta…

Czytaj więcej...

Dostawę urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody

 

Krosno Odrzańskie, 11.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

1. Instytucja Zamawiająca:

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo -  Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 383 55 33.

2. Tryb zamówienia - Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe, na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w KPWK Sp. z o.o.

 

Adres internetowy: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

Link internetowy do warunków przetargu: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

 

2.1. Ogłoszenie również zostało upublicznione w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

3.Przedmiot zamówienia.

 

Nazwa nadana zamówieniu:

Nazwa zamówienia na: „Dostawę urządzeń do…

Czytaj więcej...