Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów" 3

Utworzono: czwartek, 19, grudzień 2019 11:57

 

Krosno Odrzańskie, 2019-12-19 

 

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 2/U/2019

 

Treść zapytań:

1. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z techniczną nośnością tylnego zawieszenia 20 500 kg?

2. Czy Zamawiający dopuszcza podwozie ze zbiornikiem AdBlue o pojemności 45 litrów?

3. Czy Zamawiający dopuszcza tłumik poziomy z wylotem rury wydechowej skierowanym w bok lub do góry ponad kabinę?

4. Czy Zamawiający dopuszcza silnik o maksymalnym momencie obrotowym 1500 Nm?

5. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez automatycznego włączania świateł mijania?

6. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z dwoma niezależnymi fotelami dla pasażerów?

 

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Ad.1. Nie

Ad.2. Nie

Ad.3. Nie

Ad.4. Nie

Ad.5. Nie

Ad.6. Nie

 Powyższe wyjaśnienie staje się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

 Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski