Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Informacja z otwarcia ofert

Krosno Odrzańskie, dnia 07 grudnia 2018 r.

 

INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie podaje informacje odczytywane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pt: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  517 445,87 złotych brutto.

 

 

 

Oferta

nr

 

Wykonawca

 

Cena

brutto

PLN

 

Upust

Pb-95

w PLN

 

Upust

ON

w PLN

 

Termin

 wykonania

 

Warunki płatności

 

 

1.

 

 

DAN-POL

Daniel Dworak

ul. Żarska 9,

68-100 Żagań

 

 

444 192,00

 

 

0,10

 

 

0,12

 

 

31.12.2019

Do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT

 

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

„KONTRAKT” Sp. z o.o.

Ul. Szosa Poznańska 17,

66-600 Krosno Odrzańskie

 

 

446 700,00

 

 

0

 

 

0

 

 

31.12.2019

Do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT

 

 

UWAGA:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej co inny wykonawca składający ofertę grupy kapitałowej – formularz załączony został w SIWZ.

Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski