Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów”

 

Krosno Odrzańskie, dnia 15 czerwca 2018 r.

 

INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST 5 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień Publicznych Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie podaje informacje odczytywane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów”

 

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 166 050,00 złotych brutto. 

 

Oferta

nr

 

Wykonawca

 

Cena

brutto

PLN

 

Dodatkowy okres gwarancji na podwozie

 

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę

 

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki płatności

 

 

 1

Konsorcjum:

Lider: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław;

Partner: STT Trading Sp. z o.o. Ul. Dowborczyków 30/34 90-019 Łódź

 

 

 

164 574,43

 

 

o 3 m-ce

=

6 m-cy

 

 

o 12 m-cy

=

36 m-cy

 

 

96 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

 

 

Zgodnie

z SIWZ

 

UWAGA:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej co inny wykonawca składający ofertę grupy kapitałowej – formularz załączony został w SIWZ.

Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski