Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Wyjaśnienia treści SIWZ

Krosno Odrzańskie, 2018-06-07  

Dotyczy:  Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 3/U/2018

Treść zapytań:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dostarczy Finansującemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki (oryginały i ogólne warunki do wglądu), najpóźniej w dniu odebrania Przedmiotu Zamówienia.

2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować:

a. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia;

b. Brak franszyzy redukcyjnej;

c. Wykup amortyzacji części;

d. Likwidację szkód w wariancie „warsztat” lub „serwis” (na podstawie faktur);

e. Płatność składki w całości jednorazowo.

3. W załączniku nr 1 do SIWZ, Wymagania techniczne, punkt 2.1 jest:

    Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy od 120 KM  do 130 KM. Czy dopuszcza się:

    Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy od 120 KM  do 160 KM

 

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Ad.1. Tak.

Ad.2. Potwierdzamy, że w umowie ubezpieczenia Autocasco:

a. nie będzie mieć zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia.

b. nie będzie mieć zastosowania franszyza redukcyjna.

c. w likwidacji szkody nie będzie mieć zastosowania amortyzacja części.

d. likwidacja szkody będzie w wariancie WARSZTAT.

e. Tak

Ad.3. Nie.

 

Powyższe wyjaśnienie staje się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski

Załączniki:
Download this file (WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ  07.06.2018.docx)Wyjaśnienia treści siwz[ ]15 kB