Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Krosno Odrzańskie, dnia 30.05.2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

            Krośnieńskie  Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie unieważnia postępowanie pt. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów”

          , znak  sprawy: 2/U/2018 gdyż  do dnia składania ofert tj. 30.05.2018 do godz. 09 : 00 nie wpłynęła  żadna oferta.

            W związku z zaistniałą sytuacją  Zamawiający   unieważnia postępowanie zgodnie z zapisami działu XVII pkt 1 i 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

            Podstawa prawna: Art. 93 pkt 1 ust 1) Praw zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.1579 z późn. zmian.).

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                          Aleksander Kozłowski

Załączniki:
Download this file (Unieważnienie postępowania.doc)Unieważnienie postępowania[ ]28 kB