Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Wyjaśnienia treści SIWZ

Krosno Odrzańskie, 2018-05-28  

Dotyczy:  Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 2/U/2018

Treść zapytań:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby prawnym zabezpieczeniem umowy był weksel wraz z deklaracją wekslową?

2. W celu weryfikacji zdolności kredytowej prosimy o przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016, 2017 oraz za bieżący okres 2018 (ewentualnie F01 za 2018)

3. Ze względu na bardzo krótki okres do złożenia ofert  prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 08-06-2018.

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Ad.1. Tak.

Ad.2. Dokumenty: Bilanse, RZiS Zamawiający zamieści do pobrania na swojej stronie internetowej.

Ad.3. Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienie staje się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski

Załączniki:
Download this file (1.Wyjaśnienia treści SIWZ.docx)Wyjaśnienia treści SIWZ[ ]13 kB
Download this file (bilans2016_str1.jpg)Bilans 2016 str 1[ ]2662 kB
Download this file (bilans2016_str2.jpg)Bilans 2016 str 2[ ]2781 kB
Download this file (bilans2016_str3.jpg)Bilans 2016 str 3[ ]2019 kB
Download this file (bilans2017_str1.jpg)Bilans 2017 str 1[ ]2451 kB
Download this file (bilans2017_str2.jpg)Bilans 2017 str 2[ ]2297 kB
Download this file (bilans2017_str3.jpg)Bilans 2017 str 3[ ]1901 kB
Download this file (F01_Ikw2018.pdf)F01 Ikw2018[ ]1487 kB
Download this file (rzis2016.jpg)RZiS 2016[ ]2783 kB
Download this file (rzis2017.jpg)RZiS 2017[ ]2518 kB