Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Informacja z otwarcia ofert_1/U/2018.

Krosno Odrzańskie, dnia 16 lutego 2018 r.

INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST 5 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień Publicznych Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie podaje informacje odczytywane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do odbioru kontenerów z urządzeniem hakowym”

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 439.848,00 złotych brutto.

 

 

Oferta

nr

 

Wykonawca

 

Cena

brutto

PLN

 

Dodatkowy okres gwarancji na podwozie

 

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę

 

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki płatności

 

 

 

1

Konsorcjum:

Lider:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Pl. Orląt Lwowskich 1

53-605 Wrocław;

Partner:

BFE Polska Sp. z o.o.

Ul. Wapienna 4/6

87-800 Włocławek

 

 

 

 

396 593,29

 

 

o 3 m-ce

=

6 m-cy

 

 

o 12 m-cy

=

36 m-cy

 

 

56 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

 

 

 

Zgodnie

z SIWZ

 

UWAGA:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej co inny wykonawca składający ofertę grupy kapitałowej – formularz załączony został w SIWZ.

Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

                                                                                            Prezes Zarządu

                                                                                          Aleksander Kozłowski

Załączniki:
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[ ]38 kB