Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Wyjaśnienia treści SIWZ

Krosno Odrzańskie, 2018-02-08  

Dotyczy:  SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do odbioru kontenerów z urządzeniem hakowym, znak sprawy: 1/U/2018

Treść zapytań:

1. Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dokona opłaty wstępnej w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości wartości wykupu przedmiotu leasingu i dopuszczenie wartości wykupu w wysokości 1% wartości netto pojazdu, udział Wykonawcy w postępowaniu uwarunkowany zmianą IPU przez Zamawiającego.

4. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 5% na 2,5%.  

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie pkt. 4.2 IPU, gdyż jest wysoce niekorzystny dla Wykonawcy.

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Ad.1. Tak.

Ad.2. Tak.

Ad.3. Zgodnie z SIWZ.

Ad.4. Zgodnie z SIWZ.

Ad.5. Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienie staje się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski

Załączniki:
Download this file (1.Wyjaśnienia treści SIWZ.docx)Wyjaśnienia treści SIWZ.[ ]13 kB