Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14.01.2020

Krosno Odrzańskie, 14.01.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów”(nr sprawy: 2/U/2019)

                                                        

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na; „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów: informuje:

1)       Wybór najkorzystniejszej oferty:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Plac Orląt Lwowskich 1 , 53-605…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc)informacja o wyborze[ ]45 kB

Otwarcie ofert: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów"

Krosno Odrzańskie, 2019-12-27

INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST 5 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień Publicznych Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie podaje informacje odczytywane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów”

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 036 982,13 złotych brutto.

 

 

 

Oferta

nr

 

Wykonawca

 

Cena

brutto

PLN

 

Okres gwarancji na podwozie

 

Okres gwarancji na zabudowę

 

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki płatności…

Czytaj więcej...

2c.Wyjaśnienia treści SIWZ

Krosno Odrzańskie, 2019-12-19 

 

 

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 2/U/2019

 

 

Treść zapytań:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na wskazany przez Zamawiającego na adres e-mail?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 12 dzień każdego miesiąca?

3. Czy Zamawiający pokryje dodatkowe koszty finansowe (koszty prefinansowania za używanie przedmiotu od momentu odbioru do momentu wystawienia pierwszej raty) związane z faktem, że raty leasingowe są wystawiane w miesiącu następnym po dacie protokołu odbioru?  Wysokość kosztów jest uzależniona od…

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów" 3

 

Krosno Odrzańskie, 2019-12-19 

 

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 2/U/2019

 

Treść zapytań:

1. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z techniczną nośnością tylnego zawieszenia 20 500 kg?

2. Czy Zamawiający dopuszcza podwozie ze zbiornikiem AdBlue o pojemności 45 litrów?

3. Czy Zamawiający dopuszcza tłumik poziomy z wylotem rury wydechowej skierowanym w bok lub do góry ponad kabinę?

4. Czy Zamawiający dopuszcza silnik o maksymalnym momencie obrotowym 1500 Nm?

5. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez automatycznego włączania świateł mijania?

6. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd z dwoma niezależnymi fotelami…

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów" 2

Krosno Odrzańskie, 2019-12-18 

 

 

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 2/U/2019

 

 

Treść zapytań:

1. W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym pod nazwą: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów”,  nr postępowania 2/U/2019 zwracam się z prośbą o udostępnienie Wykonawcy dokumentów finansowych Państwa spółki:

Pełnych sprawozdań finansowych wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta za ostatnie 2 lata

Aktualnie dostępnych F-01

aktualnego zestawienia zobowiązań i należności Państwa spółki.

Jednocześnie w związku z nadchodzącym okresem świątecznym oraz koniecznością analizy kondycji finansowej Zamawiającego wnioskujemy o…

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów"

Krosno Odrzańskie, 2019-12-18 

 

 

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 2/U/2019

 

 

Treść zapytań:

1. Czy Zamawiający zamiast transportu odcieków z odwłoka poprzez pompę próżniową dopuszcza rozwiązanie polegające na zastosowaniu instalacji ciśnieniowej spełniającej tę samą rolę a przewagą tego rozwiązania jest brak możliwości uszkodzenia jej jakimikolwiek odciekami co gwarantuje bezawaryjną pracę.

2. Czy Zamawiający dopuści wrzutnik wykonany w całości ze stali nierdzewnej bez jego malowania. Takie rozwiązanie jest lepsze od ocynku i gwarantuje iż wrzutnik nie będzie korodował.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część…

Czytaj więcej...

Otwarcia ofert - Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych

Krosno Odrzańskie, 2019.12.05

 

INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie podaje informacje odczytywane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pt: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  569 025,06 złotych brutto.

 

Oferta nr Wykonawca Cena brutto PLN Upust Pb-95 w PLN Upust ON w PLN Termin wykonania Warunki płatności
2. Przedsiębiorstwo Drogowe "KONTRAKT" Sp. z o.o. Ul. Szosa Poznańska 17, 66-600…

Czytaj więcej...

Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów

Ogłoszenie nr 636438-N-2019 z dnia 2019-12-16 r.

 

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Spółka z o.o.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (SIWZ_Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów.pdf)SIWZ[ ]732 kB
Download this file (załącznik Nr 1a do cz. C SIWZ.pdf)załącznik Nr 1a do cz. C SIWZ[ ]735 kB
Download this file (ZP400_OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[ ]215 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”, znak sprawy: 1/U/2019

Treść zapytań:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje procedurę odbioru paliwa bezgotówkowego tankowania paliwa za pomocą kart flotowych, rezygnując jednocześnie z konieczności prowadzenia asygnat (§ 1 ust.1. pkt 3) oraz § 5, § 6 ust. 2) i doda stosowny zapis w § 1 umowy? 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z kart mikroprocesorowych, które pozwalają na dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw i usług w sieci stacji paliw xxxxxxxxxx To propozycja dla klientów, którzy chcą mieć prosty w obsłudze, przyjazny i przynoszący korzyści ekonomiczne system tankowania paliw i podstawowej obsługi drogowej samochodów. Posiadacze kart flotowych łatwiej i szybciej organizują, a także rozliczają działalność logistyczną…

Czytaj więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Krosno Odrzańskie, 13.12.2019 r.

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”(nr sprawy: 1/U/2019)

                                                        

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”: informuje:

  1. Udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym pn: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych” niżej wymienionemu Wykonawcy: 

1)       Wybór najkorzystniejszej oferty:

Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o., ul. Szosa…

Czytaj więcej...