Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2013-11-22 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Krosno Odrzańskie, dnia 22.11.2013 r.

 

Krośnieńskie  Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie unieważnia postępowanie pt. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”, znak sprawy: 1/P/S/2013 gdyż  do dnia składania ofert tj. 22.11.2013 do godz. 10 : 00 nie wpłyneła   żadna oferta.

W związku z zaistniałą sytuacją  Zamawiający   unieważnia postępowanie zgodnie z zapisami działu XVI pkt 11. ust 1) specyfikacji, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski