Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2013-09-10 WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Krosno Odrzańskie, dnia 10.09.2013 r.

 

 

Dotyczy:   SIWZ na zadanie pod nazwą: „Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”, nr referencyjny sprawy JRP/P/3/2013

 

 

Treść zapytań:

 

1. Czy nowe zbiorniki wody czystej będą zasilane z pompowni strefowych?

 

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje wyjaśnień do SIWZ ww. zadania:

 

ODPOWIEDZI:
Ad.1. Nowy zbiornik wody czystej przy ul. Działkowców będzie zasilany z istniejącej pompowni strefowej - hydroforni przy ul. Parkowej, natomiast zbiornik wody czystej w m. Kamień zasilany będzie bezpośrednio ze SUW w Gostchorzu.  Nie przewiduje się budowy innych pompowni strefowych.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski

 

Załącznik:

Wyjaśnienia_JRP_P_3_2013_10_09_2013.pdf