Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2013-08-21 WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Krosno Odrzańskie, dnia 21.08.2013 r.

 

Dotyczy: SIWZ na zadanie pod nazwą: „Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW), obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi”, nr referencyjny sprawy JRP/P/2/2013

 

Treść zapytań:

1. W nawiązaniu do zamieszczonej na stronie internetowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW) w ramach uporządkowania gospodarki wodociągowej lewobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie obejmującej miejscowości: Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia , Czarnowo i Sarnie Łęgi” prosi o informację czy w ramach zadania należy zlikwidować wszystkie ujęcia na SUW Retno i Czarnowo, tj. na SUW Czarnowo - 3 ujęcia, na SUW Retno 2 ujęcia?

 

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje wyjaśnień do SIWZ ww. zadania:

 

Odp. Ad.1 Zgodnie z zapisami PFU cz. III opisowa punkt 1.2.2. w ramach realizacji zadania należy zlikwidować wszystkie ujęcia (studnie) wody na SUW Czarnowo i Retno.

 

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski

 

Załącznik:

Wyjaśnienia_SIWZ_JRP_P_2_2013.docx