Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2012-11-19 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Krosno Odrzańskie, dnia 19.11.2012 r.

JRP/P/11/2012

 

 

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel” - Nr referencyjny: JRP/P/11/2012 o następujące zapisy:

 

 

1.

W Przedmiarze Robót III_podzadanie 3 poz. 292, tj. komórce I80 zapis brzmiał: „287”

 

W Przedmiarze Robót III_podzadanie 3 poz. 292, tj. komórce I80 zapis otrzymuje następujące brzmienie: „7”

 

2.

W STWiORB ST-07 SIEĆ KANALIZACYJNA rozdział 2 Materiały na str. 15 zapis brzmiał:

• „zespół na- i odpowietrzający do bezpośredniej zabudowy podziemnej do ścieków”

W STWiORB ST-07 SIEĆ KANALIZACYJNA rozdział 2 Materiały na str. 15 zapis otrzymuje następujące brzmienie:

• „zespół na- i odpowietrzający do bezpośredniej zabudowy podziemnej do ścieków w obudowie z kręgiem betonowym DN 600 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. D lub w studni betonowej DN 1200 z włazem kanałowym DN 600 z wentylacją”

 

3.

W STWiORB ST-07 SIEĆ KANALIZACYJNA rozdział 2 Materiały na str. 14 zapis brzmiał:

• „rury i kształtki do zgrzewania doczołowego z PE 100 PN 10 (SDR 17) przeznaczone do budowy ciśnieniowych systemów kanalizacyjnych, o średnicy zewnętrznej:

o dn 63 mm, dn 75 mm, dn 90 mm, dn 125 mm, dn 110 mm; dn 32 mm”

 

W STWiORB ST-07 SIEĆ KANALIZACYJNA rozdział 2 Materiały na str. 14 zapis otrzymuje następujące brzmienie:

• „rury i kształtki do zgrzewania doczołowego z PE 100 PN 10 (SDR 17) przeznaczone do budowy ciśnieniowych systemów kanalizacyjnych, o średnicy zewnętrznej:

o dn 63 mm, dn 75 mm, dn 90 mm”

 

W STWiORB ST-07 SIEĆ KANALIZACYJNA rozdział 2 Materiały na str. 14 zapis brzmiał:

• „rury i kształtki z PVC ze ścianką litą (bez rdzenia spienionego), łączone na uszczelkę, o sztywności obwodowej SN nie mniejszej niż 8 kN/m2, przeznaczone do ścieków komunalnych, o średnicach:

o PVC dn 200 mm

o PVC dn 160 mm

o PVC dn 315 mm”

 

W STWiORB ST-07 SIEĆ KANALIZACYJNA rozdział 2 Materiały na str. 14 zapis otrzymuje następujące brzmienie:

• „rury i kształtki z PVC ze ścianką litą (bez rdzenia spienionego), łączone na uszczelkę, o sztywności obwodowej SN nie mniejszej niż 8 kN/m2, przeznaczone do ścieków komunalnych, o średnicach:

o PVC dn 200 mm

o PVC dn 160 mm”

 

W STWiORB ST-07 SIEĆ KANALIZACYJNA rozdział 2 Materiały na str. 14 zapis brzmiał:

• „studzienki inspekcyjne niewłazowe z tworzyw sztucznych (PP) o konstrukcji opartej na kinecie, rurze trzonowej karbowanej i zwieńczeniu z włazem żeliwnym:

o O315, O425, O600 mm.”

W STWiORB ST-07 SIEĆ KANALIZACYJNA rozdział 2 Materiały na str. 14 zapis otrzymuje następujące brzmienie:

• „studzienki inspekcyjne niewłazowe z tworzyw sztucznych (PP) o konstrukcji opartej na kinecie, rurze trzonowej karbowanej i zwieńczeniu z włazem żeliwnym:

o O315, O425 mm.”

 

4.

W STWiORB ST-07 SIEĆ KANALIZACYJNA w ppkt. 5.2.1.3 Studnie kanalizacyjne O 1200 mm na str. 23 zapis brzmiał:

„Studzienki kanalizacyjne wykonać z kręgów żelbetowych z betonu klasy min. B-35 o średnicy wewnętrznej d=1200 mm i wysokości H=500 mm.”

W STWiORB ST-07 SIEĆ KANALIZACYJNA w ppkt. 5.2.1.3 Studnie kanalizacyjne O 1200 mm na str. 23 zapis otrzymuje następujące brzmienie:

„Studzienki kanalizacyjne wykonać z kręgów betonowych z betonu klasy min. B-45 o średnicy wewnętrznej d=1200 mm i wysokości H=500 mm.”

 

W STWiORB ST-07 SIEĆ KANALIZACYJNA w ppkt. 5.2.2.3 Studnie kanalizacyjne O 1200 mm na str. 27 zapis brzmiał:

„Wykonać zgodnie z opisem 5.2.1.3”

W STWiORB ST-07 SIEĆ KANALIZACYJNA w ppkt. 5.2.2.3 Studnie kanalizacyjne O 1200 mm na str. 27 zapis otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonać zgodnie z opisem 5.2.1.3 z pominięciem powłok z tworzywa sztucznego.”

 

W STWiORB ST-07 SIEĆ KANALIZACYJNA w ppkt. 5.2.3.3 Studnie kanalizacyjne O 1200 mm na str. 31 zapis brzmiał:

„Wykonać zgodnie z opisem 5.2.1.2”

W STWiORB ST-07 SIEĆ KANALIZACYJNA w ppkt. 5.2.3.3 Studnie kanalizacyjne O 1200 mm na str. 31 zapis otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonać zgodnie z opisem 5.2.1.3 z pominięciem powłok z tworzywa sztucznego.”

 

5.

W STWiORB ST-04 PRZECISKI pkt. 5.4.1 na str. 9-10 zapis brzmiał:

„W zlewni PS39 na odcinkach:

KS – 39.0.1. na odc. S19 – S34 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS-39.1 na odc. S57 – S58 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS-39.1 na odc. S59 – S60 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS-39.1 odejścia boczne na odc. S56 – S56A - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS-39.0 odejścia boczne na odc. S2 – S2A - przecisk rurą stalową DN 300 mm

KS-39.0 odejścia boczne na odc. S5 – S5B - przecisk rurą stalową DN 300 mm

KS-39.0 odejścia boczne na odc. S6 – S6A - przecisk rurą stalową DN 300 mm

KS-39.0 odejścia boczne na odc. S18 – S18A - przecisk rurą stalową DN 300 mm

KS-39.0 odejścia boczne na odc. S336- S33A - przecisk rurą stalową DN 300 mm

W zlewni PS40 na odcinkach:

KS-40.0.1 na odc. S53 – S54 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS-40.0.2 na odc. S7 – S60 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS-40.0.2 na odc. S62 – S63 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS-40.0.2.2 na odc. S62 – S74 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS-40.1.1 na odc. S33 – S34 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

W zlewni PS41 na odcinkach:

PT-41 na odc.w62 – w7 – przecisk rurą stalową Dz 219,0 x 6,3 mm

PT-41 na odc. w12- w13 – przecisk rurą stalową Dz 219,0 x 3,0 mm

KS – 41.0. na odc. między S1 – S2 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS – 41.0. na odc. S4 – S5 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS – 41.0. na odc. S5 – S6 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS – 41.0. na odc. S23 – S24 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS – 41.0.1.1 na odc. S44 – S45 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS – 41.0.3. na odc. S75 – S76 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS – 41.0.3.2. na odc. między S66 – S81 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS – 41.0.3.3. na odc. S69 – S90 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS – 41.0.3.4. na odc. S71 – S93 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS – 41.0.3.5. na odc. S72 – S94 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS – 41.0.4. na odc. S23 – S97 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS – 41.0.5. na odc. między S101 – S102 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS-41.0 odejścia boczne na odc. S8 – S8A - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS-41.0.5 odejścia boczne na odc. S104 – S104A - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS-41.1.1 odejścia boczne na odc. S126 – S126A - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

KS-41.1.1 odejścia boczne na odc. S127 – S127A - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 3,0 mm

W zlewni PS41A na odcinkach:

PT-41A na odc. w1 – w2 - przecisk rurą stalową Dz 159,0 x 4,5 mm

PT-41A na odc. w7 – w8 - przecisk rurą stalową Dz 159,0 x 4,5 mm

W zlewni PS42 na odcinkach:

KS-42.0. na odc. S8 – S9 - przecisk pod torami PKP - rurą GRP Dz 501,0 x 35 mm

W zlewni PS43 na odcinkach:

PT-43 na odc. między w15 – w16 - przecisk rurą stalową Dz 159,0 x 4,5 mm

PT-43 na odc. w19 – w20 - przecisk rurą stalową Dz 159,0 x 4,5 mm

PT-43 na odc. między w21 – S50 - przecisk rurą stalową Dz 159,0 x 4,5 mm”

W STWiORB ST-04 PRZECISKI pkt. 5.4.1 na str. 9-10 zapis otrzymuje następujące brzmienie:

„W zlewni PS39 na odcinkach:

KS – 39.0.1. na odc. S19 – S34 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS-39.1 na odc. S57 – S58 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS-39.1 na odc. S59 – S60 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS-39.1 odejścia boczne na odc. S56 – S56A - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS-39.0 odejścia boczne na odc. S2 – S2A - przecisk rurą stalową DN 300 mm

KS-39.0 odejścia boczne na odc. S5 – S5B - przecisk rurą stalową DN 300 mm

KS-39.0 odejścia boczne na odc. S6 – S6A - przecisk rurą stalową DN 300 mm

KS-39.0 odejścia boczne na odc. S18 – S18A - przecisk rurą stalową DN 300 mm

KS-39.0 odejścia boczne na odc. S336- S33A - przecisk rurą stalową DN 300 mm

W zlewni PS40 na odcinkach:

KS-40.0.1 na odc. S53 – S54 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS-40.0.2 na odc. S7 – S60 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS-40.0.2 na odc. S62 – S63 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS-40.0.2.2 na odc. S62 – S74 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS-40.1.1 na odc. S33 – S34 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

W zlewni PS41 na odcinkach:

PT-41 na odc.w62 – w7 – przecisk rurą stalową Dz 219,0 x 6,3 mm

PT-41 na odc. w12- w13 – przecisk rurą stalową Dz 219,0 x 3,0 mm

KS – 41.0. na odc. między S1 – S2 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS – 41.0. na odc. S4 – S5 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS – 41.0. na odc. S5 – S6 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS – 41.0. na odc. S23 – S24 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS – 41.0.1.1 na odc. S44 – S45 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS – 41.0.3. na odc. S75 – S76 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS – 41.0.3.2. na odc. między S66 – S81 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS – 41.0.3.3. na odc. S69 – S90 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS – 41.0.3.4. na odc. S71 – S93 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS – 41.0.3.5. na odc. S72 – S94 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS – 41.0.4. na odc. S23 – S97 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS – 41.0.5. na odc. między S101 – S102 - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS-41.0 odejścia boczne na odc. S8 – S8A - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS-41.0.5 odejścia boczne na odc. S104 – S104A - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS-41.1.1 odejścia boczne na odc. S126 – S126A - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

KS-41.1.1 odejścia boczne na odc. S127 – S127A - przecisk rurą stalową Dz 406,0 x 8,8 mm

W zlewni PS41A na odcinkach:

PT-41A na odc. w1 – w2 - przecisk rurą stalową Dz 159,0 x 4,5 mm

PT-41A na odc. w7 – w8 - przecisk rurą stalową Dz 159,0 x 4,5 mm

W zlewni PS42 na odcinkach:

KS-42.0. na odc. S8 – S9 - przecisk pod torami PKP - rurą GRP Dz 501,0 x 35 mm

W zlewni PS43 na odcinkach:

PT-43 na odc. między w15 – w16 - przecisk rurą stalową Dz 159,0 x 4,5 mm

PT-43 na odc. w19 – w20 - przecisk rurą stalową Dz 159,0 x 4,5 mm

PT-43 na odc. między w21 – S50 - przecisk rurą stalową Dz 159,0 x 4,5 mm”

 

6.

W Przedmiarze Robót II_podzadanie 2 poz. 245, tj. komórce H98 zapis brzmiał: „m2”

W Przedmiarze Robót II_podzadanie 2 poz. 245, tj. komórce H98 zapis otrzymuje następujące brzmienie: „mb”

 

W Przedmiarze Robót III_podzadanie 3 poz. 317, tj. komórce H125 zapis brzmiał: „m”

W Przedmiarze Robót III_podzadanie 3 poz. 317, tj. komórce H125 zapis otrzymuje następujące brzmienie: „mb”

 

7.

W Część II Rozdział 3 Warunki Szczególne Kontraktu Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady Klauzula 11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad zapis brzmiał:

„Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli 11.4:

Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku naprawy wady lub uszkodzenia w terminie określonym przez Zamawiającego zgodnie z powyższymi postanowieniami, to będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary umowne na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Kontrakcie i będzie płacona za każdy dzień, który upłynie między terminem wyznaczonym przez Zamawiającego a dniem usunięcia wad lub uszkodzenia. Łączna kwota kary należnej na mocy niniejszej Klauzuli nie może jednak przekroczyć 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia zastrzeżonych kar z innych należności wynikających z Kontraktu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wielkość szkody przewyższa wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszej Klauzuli.

Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Kontraktu, rozwiązania go lub odstąpienia od niego.”

 

W Część II Rozdział 3 Warunki Szczególne Kontraktu Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady Klauzula 11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad zapis otrzymuje następujące brzmienie:

„Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli 11.4:

Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku naprawy wady lub uszkodzenia w terminie określonym przez Zamawiającego zgodnie z powyższymi postanowieniami, to będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary umowne na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Kontrakcie i będzie płacona za każdy dzień, który upłynie między terminem wyznaczonym przez Zamawiającego a dniem usunięcia wad lub uszkodzenia. Łączna kwota kary należnej na mocy niniejszej Klauzuli nie może jednak przekroczyć 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia zastrzeżonych kar z innych należności wynikających z Kontraktu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wielkość szkody przewyższa wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszej Klauzuli.”

 

W Część II Rozdział 3 Warunki Szczególne Kontraktu Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie Klauzula 8.7 zapis brzmiał:

„Na końcu niniejszej Klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją w pełni szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.”

W Część II Rozdział 3 Warunki Szczególne Kontraktu Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie Klauzula 8.7 zapis otrzymuje następujące brzmienie:

„Na końcu niniejszej Klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją w pełni szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] lub odstąpienia od umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej bez podatku VAT.”

 

8.

W załączniku nr 7 do cz. I IDW SIWZ - Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zapis brzmiał:

„Zobowiązuje się/zobowiązujemy się oddać do dyspozycji Wykonawcy określonego w pkt 1. ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Kontrakt VIII „Sułkowice - budowa kanalizacji sanitarnej" w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności następujące niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu powyższego zamówienia:”

 

W załączniku nr 7 do cz. I IDW SIWZ - Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zapis otrzymuje następujące brzmienie:

„Zobowiązuje się/zobowiązujemy się oddać do dyspozycji Wykonawcy określonego w pkt 1. ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności następujące niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu powyższego zamówienia:”

 

9.

W załączniku nr 1a do Formularza Oferty - do cz. I IDW SIWZ, wprowadza się zapis pomiędzy wierszami „Maksymalna kwota kar za zwłokę” a „Rękojmia za wady” o następującym brzmieniu:

 

Kara za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy 8.7 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej z wyłączeniem VAT

 

Zamawiający dokonane zmiany w treści SIWZ zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski

 

Zmian treści do pobrania tutaj

Zmianione załaczniki do pobrania tutaj