Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2012-09-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

TR/2049/2012

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z prowadzeniem przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim,  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) KPWK Sp. z o.o.” znak sprawy: P/1/2012,  zawiadamia:

 

I. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum:

APATOR RECTOR Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 69, 65-021 Zielona Góra (Lider Konsorcjum);

GIS-LOGIC, Roman Smoliński, ul. Wałuszewska 17, 03-024 Warszawa (Partner)

wartość oferty : 384.840,37 brutto.

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta - najkorzystniejsza cenowo wg. kryterium  - cena.

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Konsorcjum:

APATOR RECTOR Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 69, 65-021 Zielona Góra (Lider Konsorcjum);

GIS-LOGIC, Roman Smoliński, ul. Wałuszewska 17, 03-024 Warszawa (Partner)

III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

1. Konsorcjum:

APATOR RECTOR Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 69, 65-021 Zielona Góra (Lider Konsorcjum);

GIS-LOGIC, Roman Smoliński, ul. Wałuszewska 17, 03-024 Warszawa (Partner)

- kryterium cena            - 100 pkt.

- łączna punktacja         - 100 pkt.

IV.  Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu ofert odrzuconych - Brak

 

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski