Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2011-02-24 Zaproszenie do składania ofert

 

 

Krosno Odrzańskie dnia 24.02.2011r.

 

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pn:

Remont lub modernizację (wg. wyboru oferenta) napędu mieszadła prętowego zagęszczacza grawitacyjnego typu MZ/25 produkcji HB9 Poznań na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim ”

 

Sygnatura postępowania: 1/Z/2011

 

Szanowni Państwo!

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie zaprasza do składania ofert na: Remont lub modernizację (wg wyboru oferenta) napędu mieszadła prętowego zagęszczacza grawitacyjnego typu MZ/25 produkcji HB9 Poznań na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim ”

 

Oferty należy składać na piśmie, faksem lub na adres email do dnia 23.03.2011 r. do godz. 15.00.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na oba rozwiązania.

Zakres zadania do realizacji, który Zamawiający oczekuje od Oferenta:

Przedmiotem zamówienia jest remont bądź modernizacja napędu mieszadła prętowego zagęszczacza grawitacyjnego na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w wyniku którego zostanie zapewnione jego sprawne działanie. Zakres robót obejmuje dostawę i wymianę uszkodzonego łożyska wieńcowego typu 1.4.P.Z.32.0980.00.NC m=10, z=11 napędu zagęszczacza oraz współpracujących z nim 2 kół zębatych o danych z = 21 , m = 10 zamontowanych na motoreduktorach.

Zamawijący dopuszcza modernizację istniejącego układu mieszadła polegającym na zastosowaniu innego rozwiązania napędu oraz przekładni i ułożyskowania w taki sposób aby w końcowym efekcie mieszadło zapewniało te same warunki pracy zagęszczacza jak przed modernizacją.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przynajmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia a także ma przedstawić zakres remontu bądź modernizacji oraz koszty z tym związane.

 

Ze względu na brak kompletnej dokumentacji w.w. napędu (posiada DTR) Zamawiający zaprasza zainteresowanych Wykonawców na wizję lokalną uszkodzonego urządzenia na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w godzinach pracy tj. 07 : 00 do 15 : 00

 

Kryterium – 100% cena.

Oferty proszę przesyłać na adres:

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o.

ul. Wiejska 23,

66-600 Krosno Odrzańskie;

lub składać bezpośrednio w sekretariacie Spółki, lub przesyłać mailem na adres; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_top">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., która powinna posiadać nr sygnatury 3/I/2010 oraz nazwę zadania.

Tel. 683833675

Fax: 683599121

Osoby upoważnione do kontaktów w godzinach od 07:30 do 15:30;

-w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela: p. Andrzej Macander pod numerem telefonu 683833677, 683839988, kom. 516047783 lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

-w sprawach proceduralnych informacji udziela p. Damian Miech pod numerem telefonu 068 3833672 lub osobiście w siedzibie Zamawiającego

W ofercie prosimy o podanie cen netto i brutto w walucie PLN za wykonanie ww. zadania oraz podanie terminu realizacji zadania.

Wszelkie koszty wynikające z realizacji w/w zakresu zadania ponosi Oferent

Koszty te Oferent winien jest wliczyć do ceny ofertowej.

Oferta winna zawierać również szczegółowy opis zakresu remontu a w przypadku modernizacji jej szczegółowy opis. Wszelkie ujęte do remontu lub modernizacji materiały muszą spełniać warunki obowiązujących przepisów oraz być odporne na agresywne działanie środowiska ścieków - stal kwasoodporna.

Zamawiający na podstawie przesłanych ofert, wybierze najatrakcyjniejszą ofertę Wykonawcy za cały przedmiot zamówienia.