Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2010 - 12 - 17 Zaproszenie do składania ofert

 

 

Krosno Odrzańskie, 17.12.2010 r.

 

ZAPROSZENIE

DO SKLADANIA OFERT NA NAPRAWE I LEGALIZACJE WODOMIERZY W 2011 R

 

Szanowni Państwo !

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie zaprasza do składania ofert na: Usługę naprawy i legalizacje wodomierzy w 2011 r.

Oferty należy składać na piśmie lub faksem do dnia 31.12.2010 r.

Wykaz wodomierzy jakie Zamawiający przeznacza do realizacji powyższego zadania:

 

  • Ø 15 – 20 - 500 szt.,

  • Ø 25 - 30 szt.,

  • Ø 32 - 20 szt.,

  • Ø 40 - 10 szt.,

  • Ø 50 - 5 szt.,

  • Ø 50 x 20 - 3 szt.,

  • Ø 80 - 5 szt.,

  • Ø 80 x 20 - 3 szt.,

  • Ø 100 - 3 szt..

 

Koszt odbioru wodomierzy do naprawy jak również ich dostawy po naprawie do siedziby Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

Wodomierze będą wymieniane sukcesywnie w 2011 r., zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

 

Oferent w przedstawionej ofercie podaje:

 • ceny jednostkowe naprawionych i zlegalizowanych wodomierzy w zależności od ich średnic w cenach netto oraz cenach brutto;

 • termin realizacji ich naprawy i legalizacji od dnia ich odebrania od Zamawiającego.

  Warunkiem złożenia oferty jest udzielenie 24 miesięcznej gwarancji na przeprowadzoną naprawę i legalizację wodomierzy.

 

UWAGA:

Jako, że realizacja zadania i płatności będą następowały w roku 2011 proszę uwzględnić w cenie brutto wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w roku 2011.

Oferty proszę przesyłać na adres:

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie

Tel: 683833675

Fax: 683599121.

 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Zamawiający na podstawie złożonych ofert, wybierze najatrakcyjniejszą ofertę Wykonawcy za cały przedmiot zamówienia.

 

Prezes Zarządu

Dariusz Gusta