Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2014-01-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Krosno Odrzańskie, 28.01.2014 r.

 

W związku z prowadzeniem przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim,  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Odbiór ustabilizowanego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w  celu jego zagospodarowania lub utylizacji”,  znak sprawy: 3/P/S/2013,  zawiadamia:

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Odbiór ustabilizowanego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w  celu jego zagospodarowania lub utylizacji jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki sowpn wybrano ofertę nw. Wykonawcy:

Usługi Transportowe Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych Mieczysław Kaczanowski, ul. Zacisze 7, 66-615 Dąbie Lub.

 

z ceną brutto zamówienia 59,40 PLN (słownie: słownie: pięćdziesiąt dziewięć  zł  40/100 gr. PLN),

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: cena= 100% oferty ww. Wykonawcy otrzymał największą liczbę punktów.

 

Informuję, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu  przyznano następującą punktację:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena=100

Vivena-Natura Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław

55,06 pkt.

 

SITA Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

55,62 pkt.

Geotrans S.A., ul. Legnicka 55/6, 54-203 Wrocław

68,75 pkt.

Eko-Serwis Sp. z o.o., ul. Piotra i Pawła 9, 72-015 Police

40,74 pkt.

Konsorcjum firm:

Lider: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.;

Partner: Agrohandel Maciej Siewierski, Jenin, ul. Leśna 6, 66-450 Bogdaniec

76,39 pkt.

Usługi Transportowe Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych Mieczysław Kaczanowski, ul. Zacisze 7, 66-615 Dąbie Lub.

100,00 pkt.

 

 

Prezes Zarządu

 

Aleksander Kozłowski