Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2013-11-29 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

 

S232 29/11/2013 403386-2013-PL

 

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403386-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Krosno Odrzańskie: Pojazdy silnikowe do transportu towarów 2013/S 232-403386

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Dostawy

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o. ul. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzańskie POLSKA

Tel.: +48 683833672

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Faks: +48 683599121 Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: Środowisko

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

„Zakup pojazdu pogotowia wod – kan typu „mini-van” do obsługi sieci wodociągowej wybudowanej w ramach projektu”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba Zamawiającego. Kod NUTS PL432 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki samochodu typu „mini-van” mającego spełniać rolę „Pogotowia Wodociągowo-Kanalizacyjnego”.

2. Pojazd fabrycznie nowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2013 r. Ponadto samochód będzie odpowiadał następującym parametrom:

1) silnik wysokoprężny o mocy min 95 KM spełniający normę emisji spalin min. EURO 5,

2) pojemność skokowa silnika min. 1 460 cm3 - max 1 800 cm3,

3) skrzynia biegów manualna min. 5 biegowa,

4) rodzaj paliwa silnikowego – olej napędowy,

5) dopuszczalna masa całkowita do 2 400 kg,

6) podwozie dwuosiowe,

7) napęd na oś przednią,

8) belka świetlna dachowa zespolona koloru pomarańczowego,

9) długość zewnętrzna nadwozia min. 3 000 mm,

10) szerokość zewnętrzna nadwozia min. 1 700 mm,

11) wysokość zewnętrzna min. 1 600 mm,

12) długość przedziału ładunkowego min 1 200 mm,

13) ładowność min. 500 kg,

14) liczba miejsc łącznie z kierowcą min. 5,

15) bagażnik dachowy do przewozu rur o długości min 1 000 mm,

16) drzwi boczne przeszklone z przyciemnioną szybą odsuwane po prawej stronie przedziału pasażerskiego,

17) w przedziale pasażerskim kanapa min 3 osobowa

18) przedział pasażerski oddzielony od przedziału ładunkowego kratą,

19) szyby boczne tylnie przyciemnione

20) boczne ściany części ładunkowej przeszklone,

21) drzwi asymetrycznie dzielone tylnie,

22) przedział ładunkowy oświetlony,

23) w części ładunkowej na bocznych ścianach zamontowane szafki narzędziowe z szufladami i pułkami na narzędzia i materiały typu kształtki wodociągowe śruby, (po każdej stronie min. 5 szuflad na górze półka, głębokość od 250 mm do 300 mm, wysokość szuflad od 100 mm do 200 mm),

24) podłoga w części ładunkowej wykonana z blachy ryflowanej,

25) lakier nadwozia - srebrny,

26) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS,

27) min. dwie poduszki powietrzne,

28) bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,

29) napinacze pasów bezpieczeństwa,

30) wspomaganie kierownicy,

31) elektrycznie regulowane szyby i lusterka,

32) fotel kierowcy z regulacją wysokości,

33) centralny zamek zdalnie sterowany w kluczyku,

34) immobiliser,

35) autoalarm,

36) min. dwa komplety oryginalnych kluczyków,

37) klimatyzacja,

38) gniazdo min. 12V do podłączenia akcesoriów w kabinie oraz w przedziale ładunkowym,

39) radio CD,

40) pokrowce na siedzeniach,

41) komplet gumowych dywaników w kabinie pasażerskiej,

42) gumowa wykładzina w przedziale pasażerskim,

43) tapicerka w kolorze ciemnym,

44) pełnowymiarowe koło zapasowe + standardowy zestaw do wymiany kół,

45) zamontowane nadkola kół przednich i tylnych,

46) zamontowane osłony p. błotne (chlapaki) kół przednich i tylnych,

47) ogumienie letnie pojazdu (5 szt.) plus komplet opon zimowych,

48) wyposażenie pojazdu w niezbędne narzędzia takie jak: — komplet kluczy płąsko-oczkowych od 7-30- 1 kpl — komplet wkrętaków do podbijania – 1 kpl — komplet imbusów – 1 kpl

— klucz do rur typu szwedzki 1/2” - 2 szt — klucz do rur typu szwedzki 1” - 2 szt — klucz do rur typu szwedzki 5/4” - 1 szt — klucz do rur typu szwedzki 2” - 1 szt — piłka do metalu – 1 szt

— szlifierka kątowa min. 1 000 W min. 125 mm – 1 szt — wiertarka ręczna min. 1 000 W - 1 szt — kombinerki – 1 szt — obcinaczki – 1 szt — przenośny agregat prądotwórczy min 2 000 W

49) hak holowniczy stały,

50) apteczka,

51) gaśnica,

52) trójkąt odblaskowy,

53) instrukcja obsługi w języku polskim,

54) książkę serwisową,

55) karta gwarancyjna,

56) karta pojazdu,

57) komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych oraz niezbędnych do rejestracji pojazdu,

Szczegółowy zakres Usług zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Część III SOWPN). II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34130000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Informacje o częściach zamówienia

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki samochodu typu „mini-van” mającego spełniać rolę „Pogotowia Wodociągowo-Kanalizacyjnego”.

2. Pojazd fabrycznie nowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2013 r. Ponadto samochód będzie odpowiadał następującym parametrom:

1) silnik wysokoprężny o mocy min 95 KM spełniający normę emisji spalin min. EURO 5,

2) pojemność skokowa silnika min. 1 460 cm3 - max 1 800 cm3,

3) skrzynia biegów manualna min. 5 biegowa,

4) rodzaj paliwa silnikowego – olej napędowy,

5) dopuszczalna masa całkowita do 2 400 kg,

6) podwozie dwuosiowe,

7) napęd na oś przednią,

8) belka świetlna dachowa zespolona koloru pomarańczowego,

9) długość zewnętrzna nadwozia min. 3 000 mm,

10) szerokość zewnętrzna nadwozia min. 1 700 mm,

11) wysokość zewnętrzna min. 1 600 mm,

12) długość przedziału ładunkowego min 1 200 mm,

13) ładowność min. 500 kg,

14) liczba miejsc łącznie z kierowcą min. 5,

15) bagażnik dachowy do przewozu rur o długości min 1 000 mm,

16) drzwi boczne przeszklone z przyciemnioną szybą odsuwane po prawej stronie przedziału pasażerskiego,

17) w przedziale pasażerskim kanapa min 3 osobowa

18) przedział pasażerski oddzielony od przedziału ładunkowego kratą,

19) szyby boczne tylnie przyciemnione

20) boczne ściany części ładunkowej przeszklone,

21) drzwi asymetrycznie dzielone tylnie,

22) przedział ładunkowy oświetlony,

23) w części ładunkowej na bocznych ścianach zamontowane szafki narzędziowe z szufladami i pułkami na narzędzia i materiały typu kształtki wodociągowe śruby, (po każdej stronie min. 5 szuflad na górze półka, głębokość od 250 mm do 300 mm, wysokość szuflad od 100 mm do 200 mm),

24) podłoga w części ładunkowej wykonana z blachy ryflowanej,

25) lakier nadwozia - srebrny,

26) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS,

27) min. dwie poduszki powietrzne,

28) bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,

29) napinacze pasów bezpieczeństwa,

30) wspomaganie kierownicy,

31) elektrycznie regulowane szyby i lusterka,

32) fotel kierowcy z regulacją wysokości,

33) centralny zamek zdalnie sterowany w kluczyku,

34) immobiliser,

35) autoalarm,

36) min. dwa komplety oryginalnych kluczyków,

37) klimatyzacja ,

38) gniazdo min. 12V do podłączenia akcesoriów w kabinie oraz w przedziale ładunkowym,

39) radio CD,

40) pokrowce na siedzeniach,

41) komplet gumowych dywaników w kabinie pasażerskiej,

42) gumowa wykładzina w przedziale pasażerskim,

43) tapicerka w kolorze ciemnym,

44) pełnowymiarowe koło zapasowe + standardowy zestaw do wymiany kół,

45) zamontowane nadkola kół przednich i tylnych,

46) zamontowane osłony p. błotne (chlapaki) kół przednich i tylnych,

47) ogumienie letnie pojazdu (5 szt.) plus komplet opon zimowych,

48) wyposażenie pojazdu w niezbędne narzędzia takie jak: — komplet kluczy płąsko-oczkowych od 7-30- 1 kpl — komplet wkrętaków do podbijania – 1 kpl — komplet imbusów – 1 kpl

— klucz do rur typu szwedzki 1/2” - 2 szt — klucz do rur typu szwedzki 1” - 2 szt — klucz do rur typu szwedzki 5/4” - 1 szt — klucz do rur typu szwedzki 2” - 1 szt — piłka do metalu – 1 szt

— szlifierka kątowa min. 1 000 W min. 125 mm – 1 szt — wiertarka ręczna min. 1 000 W - 1 szt — kombinerki – 1 szt — obcinaczki – 1 szt — przenośny agregat prądotwórczy min 2 000 W

49) hak holowniczy stały,

50) apteczka,

51) gaśnica,

52) trójkąt odblaskowy,

53) instrukcja obsługi w języku polskim,

54) książkę serwisową,

55) karta gwarancyjna,

56) karta pojazdu,

57) komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych oraz niezbędnych do rejestracji pojazdu,

Szczegółowy zakres Usług zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Część III SOWPN). Szacunkowa wartość bez VAT: 90 000 PLN II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. W niniejszym postępowaniu zamawiający, żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium: 2 500 (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100) PLN.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem w PLN na następujący rachunek zamawiającego. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy Zamawiającego.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SOWPN (wzorze umowy). Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Rozliczenie nastąpi na podstawie jednorazowej faktury (końcowej) wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zaakceptowaniu faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, w przeciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. III.1.4) Inne szczególne warunki:

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub

handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w załączniku nr 3 do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe oświadczenie musi być złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VI.B pkt. 1-3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości [dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert],

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert].

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu oraz czy wykonawca podlega odrzuceniu z postępowania zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia – nie spełnia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) w zakresie sytuacji ekonomicznej Wykonawca musi posiadać średnioroczny przychód ze sprzedaży netto za ostatnie 3 lata

obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 40 000,00 netto PLN;

b) w zakresie sytuacji finansowej Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 30 000,00 PLN lub jej równowartość w walucie.

Do przeliczenia wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Ten sam kurs przeliczeniowy zamawiający przyjmuje przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

c) Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż w wysokości 50 000,00 PLN.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie VI.A.3) i VI.A.4) oraz VI.A.5) IDW:

a) Rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego składają inny dokument określający przychody ze sprzedaży netto - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) Aktualna polisa (opłacona) lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN lub jej równowartość wg kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ważną co najmniej w dniu składania oferty.

Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg formuły „spełnia / nie spełnia".

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien wykazać wykonanie realizacji dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

– 2 dostaw samochodów dostawczych o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN netto każda.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie VI.A.2) SOWPN:

a). Wykaz zamówień (dostaw) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dopuszcza załączenie protokołów zdawczo-odbiorczych bez uwag. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie.

Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg formuły „spełnia / nie spełnia".

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

JRP/P/8/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: .. Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

13.12.2013 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.7) Warunki otwarcia ofert Data: 13.12.2013 - 10:30 Miejscowość

KPWK Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”, nr POIS.01.01.00-00-248/10, dla którego została zawarta umowa

o dofinansowanie w ramach działania 1.1. „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. VI.3) Informacje dodatkowe:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej obowiązujących progów kwotowych – zamówienia sektorowego – art. 132 ust. 1 pkt. 4 i art. 132 ust. 2 – Prawo zamówień publicznych na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w KPWK Sp. z o.o. oraz z zastosowaniem Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27.11.2013

 

Załączniki:

Ogłoszenie.pdf

Część I_IDW_Specyfikacja.doc

Część II_Wzór umowy.doc

Część_III_Specyfikacji_Opis_Przedmiotu zamówienia.doc