Nowy regulamin

Zgodnie z przyjętą w dniu 27 października 2017 r. ustawą o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, na podstawie art. 8.1 przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 12 czerwca 2018 r., zostały zobowiązane do opracowania i przedstawienia radom gmin projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W dniu 21.05.2018 r. KPWK Sp. z o.o. przedłożyła Radzie Miejskiej projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W dniu 04.07.2018 r. do siedziby Spółki wpłynęło pismo informujące KPWK o przekazaniu uchwały Nr LII/444/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu zaopiniowania regulaminu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W dniu 04.10.2018 wpłynęło do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim postanowienie (z dnia 03.10.2018 r.) o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W dniu 05.12.2018 r. uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalono regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krosno Odrzańskie.

W dniu 11.12.2018 r. ogłoszono uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, która wchodzi w życie od dnia  26.12.2018 r.

Załączniki:
Download this file (regulamin.pdf)Regulamin[ ]397 kB