Nowy regulamin

Zgodnie z przyjętą w dniu 27 października 2017 r. ustawą o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, na podstawie art. 8.1 przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 12 czerwca 2018 r., zostały zobowiązane do opracowania i przedstawienia radom gmin projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W dniu 21.05.2018 r. KPWK Sp. z o.o. przedłożyła Radzie Miejskiej projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W dniu 04.07.2018 r. do siedziby Spółki wpłynęło pismo informujące…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (regulamin.pdf)Regulamin[ ]397 kB