Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Przetargi

 

Kontrakt R1A - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej, ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień i m. Morsko”

 

Kontrakt U1A – „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej, ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień i m. Morsko”

 

Kontrakt U1B – „Pełnienie funkcji Inżyniera dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”

 

Kontrakt R1B+R2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel”

 

 

Kontrakt D1 - „Modernizację systemu sterowania i wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim”

 

 

Kontrakt R3 - „Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW) obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi”

 

 

Kontrakt R4 - „Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”

 

 

Kontrakt U2 - „Pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktu R3 i R4 w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I, nr POIS.01.01.00-00-248/10”

 

 

Kontrakt D2 – „Zakup pojazdu asenizacyjnego – specjalistycznego do obsługi wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”

 

 

Kontrakt D3 – „Zakup pojazdu pogotowia wod – kan typu „mini-van” do obsługi sieci wodociągowej wybudowanej w ramach projektu”

 

 

Kontrakt R5 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim”

 

 

Kontrakt U3 - „Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim”

 

 

Kontrakt R6 - „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w „Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej”

 

 

Kontrakt R7 - „Dostosowanie obiektów i systemu monitoringu Hydroforni Parkowa do potrzeb rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”

 

 

Kontrakt U4 - „Pełnienie funkcji inżyniera dla kontraktów R6 i R7 w ramach projektu uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie etap I”

 

 

Kontrakt D4 - Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim”