Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

„Pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktu R3 i R4 w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I, nr POIS.01.01.00-00-248/10

„Pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktu R3 i R4 w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskieetap I, nr POIS.01.01.00-00-248/10

Dnia 6 grudnia 2013 roku została zawarta Umowa pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez Aleksandra Kozłowskiego – Prezesa Zarządu, a firmą KOMPLET INWEST s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktu R3 czyli Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW) obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi” oraz dla kontraktu R4 czyli Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”…

Czytaj więcej...

Zakup pojazdu asenizacyjnego – specjalistycznego do obsługi wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”

Dnia 30 grudnia 2013 roku podpisaliśmy kontrakt na:

Zakup pojazdu asenizacyjnego – specjalistycznego do obsługi wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o. do końca marca 2014 roku zostanie zaopatrzone w nowy specjalistyczny samochód do ciśnieniowego mycia kanałów z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu.

Zakup specjalistycznego pojazdu jest ściśle związany zarówno z podstawowym zakresem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego,…

Czytaj więcej...

Zakup pojazdu pogotowia wod-kan typu „mini-van” do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarski ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” stał się realny.

Zakup pojazdu pogotowia wod-kan typu „mini-van” do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarski ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” stał się realny.

 

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej a dokładniej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”, działanie 1.1. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o. ma możliwość zakupu auta typu „mini-van”.

 

Dnia 28 stycznia 2014 roku została podpisana umowa z firmą Anabo z Zielonej Góry, na zakup samochodu typu „mini-van” Renault…

Czytaj więcej...

Dzięki Unii Europejskiej mamy już nowy pojazd pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego !!!

 

Dzięki Unii Europejskiej mamy już nowy pojazd pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego !!!

 

Stało się. W poniedziałek 31 marca br. do siedziby Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Sp. z o.o. przyjechało nowe „prosto z taśmy produkcyjnej” pogotowie wod –kan.

 

 

 

 

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej a dokładniej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”, działanie 1.1. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” Krośnieńskie Przedsiębiorstwo miało możliwość zakupu auta Renault Kangoo Maxi typu „mini-van”. Auto to spełnia rolę Pogotowia Wodociągowo – Kanalizacyjnego do obsługi nowo wybudowanej…

Czytaj więcej...

Kolejne nowe auto jest już na stanie Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego, a to wszystko dzięki Unii Europejskiej !

Kolejne nowe auto jest już na stanie Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego, a to wszystko dzięki Unii Europejskiej !

W poniedziałek 31 marca br. do firmy przyjechało nowe auto asenizacyjno – specjalistyczne typu WUKO. 

Zakup specjalistycznego pojazdu typu WUKO jest ściśle związany zarówno z podstawowym zakresem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień i m. Morsko” oraz Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Osiecznica, Gostchorze, Radnica,Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem…

Czytaj więcej...

10 lat w Unii Europejskiej. Piknik Europejski.

 Dzień 3 maja zaliczamy do bardzo udanych, nie tylko dlatego że pogoda nam dopisała, ale również mieliśmy w tym dniu „Dzień Otwarty Funduszy Europejskich” , który odbył się na Bulwarze Jana Pawła II ( przy porcie rzecznym ). Stoisko Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa cieszyło się ogromnym zainteresowanie ze strony mieszkańców oraz ze strony dzieci, które miały możliwość m.in. :

- spróbowania swoich sił w przeprowadzeniu inspekcji TV sieci kanalizacyjnej poprzez samodzielne sterowanie robotem

- wejścia do środka pojazdu asenizacyjno-specjalistycznego typu WUKO oraz do samochodu pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego

W trakcie trwania Pikniku Europejskiego odbył się Konkurs Rodzinny, którego tematem przewodnim było…

Czytaj więcej...

Podpisaliśmy Umowę na pełnienie funkcji Inżyniera dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”

Dnia 09.08.2012 roku została zawarta Umowa pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez Aleksandra Kozłowskiego – Prezesa Zarządu a konsorcjum firm SAFEGE Oddział w Polsce
i ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”, działanie 1.1. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”.
 
Głównym celem Kontraktu jest pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z odpowiednimi Warunkami Kontraktowymi FIDIC, a w szczególności prowadzenie kompleksowo…

Czytaj więcej...

Podpisanie aneksu zwiększającego zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”

29 września 2014 r. Prezes Zarządu KPWK Sp. z o.o. Aleksander Kozłowski podpisał aneks nr 3 do umowy o dofinasowanie z dnia 8 marca 2012 r. Podpisanie aneksu miało miejsce w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

Aneks ten zwiększa zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” aż o sześć inwestycji, w skład których wchodzą:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim”

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni…

Czytaj więcej...

POIiŚ - prawie 30 mln zł dla Krosna Odrzańskiego

Szklarka Radnicka – to jedna z ośmiu miejscowości gminy Krosno Odrzańskie (woj. lubuskie), która skorzysta na budowie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

Najdalej położona miejscowość w gminie, zostanie połączona z oczyszczalnią wspólną 33 km siecią kanalizacyjną. Jej mieszkańcy świadomi zagrożeń jakie niesie za sobą poniemiecka kanalizacja, zrzucająca nieczystości do pobliskiego jeziora, chcą by jak najszybciej rozpocząć zaplanowane prace. „Pierwsze pięć kilometrów kanalizacji już zrobiliśmy, ale przełom w ośmioletnich staraniach nastąpił w ubiegłym roku, kiedy to uzyskaliśmy niezbędne pozwolenia i dokumenty. Nasza gmina z 49-milionowym budżetem i niestety dużym zadłużeniem pozyskała unijne dofinansowanie w wysokości 29 milionów złotych” – powiedział Marek Cebula–…

Czytaj więcej...

10 lat w Unii Europejskiej - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Zapraszamy do wspólnego świętowania  10 rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej.

Tak, to już 10 lat razem !!!


Z tej okazji zapraszamy Państwa na "Dni Otwarte Funduszy Europejskich", które odbędą się dnia 3 maja 2014 roku w godzinach 16-20 ,w Krośnie Odrzańskim na porcie rzecznym, Bulwar Jana Pawła II.

Będzie okazja dla Państwa aby lepiej poznać nasz projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie - etap I" oraz okazja dla Nas, aby móc jeszcze dokładniej przedstawić Państwu wszystkie zagadnienia związane z ww. projektem.

 

 

 

 

Również zapraszamy na strone internetową www.10latwUE.pl

 

Czytaj więcej...